Disclaimer

Deze website is een initiatief van documentatiecentrum RoSa. De bedoeling van deze website is om zo goed mogelijke en zo bruikbaar mogelijke informatie aan alleenstaande ouders aan te reiken.

Dat betekent dat wij ons best doen om de informatie zo correct en up-to-date mogelijk weer te geven maar dat door de snelle evolutie van onder andere de wetgeving het mogelijk is dat de informatie niet volledig accuraat is.

De gebruiker van deze website moet zich ervan bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij/zij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan RoSa niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Wanneer wij verwittigd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan doen we ons best om die zo snel mogelijk te verbeteren of aan te vullen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar op deze website verwezen wordt.

RoSa is een documentatiecentrum. Wij geven dus geen (juridisch) advies maar kunnen enkel doorverwijzen naar de juiste instanties.

RoSa is geen kredietmaatschappij, noch een verhuurkantoor.

Mits correcte bronvermelding mag de inhoud van deze site verspreid worden.