RoSa Docwerk
    herfst 2016  
"Mannen zijn de afgelopen decennia niet met miljoenen in een uitzichtloze werkloosheid gewrongen doordat vrouwen massaal de arbeidsmarkt hebben vervoegd. Integendeel: mede dankzij de participatie van de vrouw zijn vele economische sectoren gevoed, is de algemene groei gestuwd en hebben er nog nooit zoveel mensen gewerkt als vandaag"
˜˜
Aan het woord is Marc De Vos (in Trends, 15/12/2016 p. 35), Belgisch rechtsgeleerde en professor arbeidsrecht aan de UGent en de VUB. Hij is tevens algemeen directeur van het Itinera Institute, een denktank inzake beleidshervorming.
In de kijker
RoSa als goed doel bij de Warmste Week van Music For Life
Naar jaarlijkse traditie organiseert Studio Brussel Music For Life. Dit jaar vindt de Warmste Week van Music For Life plaats van 18 tot 24 december. In ruil voor een plaat kan je een goed doel steunen. RoSa vzw is één van die goede doelen! Daarbovenop stelt RoSa je ook een lijst van powersongs voor.

Steun RoSa vzw tijdens de Warmste Week - liefst mét een feministisch getinte powersong.
 
Uitgelezen tweede semester 2016


Twee keer per jaar brengt RoSa u met plezier op de hoogte van de nieuwste aanwinsten in de RoSa-bibliotheek. We bieden boekbesprekingen aan, thematische literatuurlijsten en didactisch en roldoorbrekend materiaal bestemd voor alle onderwijsniveaus. Ook zetten we een 'parel' uit de geschiedenis in de kijker.

RoSa pop-upbibs en workshops
Je hebt een event gepland en je wil er graag een boekenaanbod voorzien? Op zoek naar een manier om je publiek of medewerkers aan het lezen te krijgen over gender? RoSa vzw komt met een thematische boekenselectie uit haar uitgebreide aanbod tot bij jou! Of wil je je publiek of medewerkers vormen in gender? Ook dan ben je bij RoSa aan het juiste adres.

Naast haar vormingen en stands voor een gesloten publiek, was RoSa de voorbije maanden ook aanwezig op:
Permeke 02 december 2016: M/V/X - Je bent wie je bent / Studiedag Jeugdboekenmaand 2017
Op 2 december gaf RoSa vzw een vorming op een studiedag van Iedereen Leest rond het thema van de Jeugdboekenmaand 2017 'M/V/X' in Bibliotheek Permeke in Antwerpen. De vorming richtte zich tot leerkrachten, bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden. Op een interactieve manier zijn we dieper ingegaan op gender en de impact van stereotypen op meisjes en jongens, vrouwen en mannen. Bieke Purnelle, directeur van RoSa, modereerde het panelgesprek rond gender in kinder- en jeugdliteratuur.
Educaid 2016 RoSa op de Educaid.be conferentie 'Inclusive and equitable quality education for all - Implementing a universal agenda'
Op donderdag 17 november 2016 vond de jaarlijkse conferentie van Educaid.be plaats. Dit jaar was het thema: 'Inclusive and equitable quality education for all - Implementing a universal agenda'. RoSa vzw leverde publicaties aan vanuit de genderinvalshoek.
STEM-dagen 14, 15 en 16 november 2016: STEM-dagen van Technopolis
Op 14, 15 en 16 november 2016 organiseerde Technopolis opnieuw de STEM-dagen, een driedaagse conferentie voor leerkrachten van het kleuter-, lager en secundair onderwijs. RoSa vzw was erbij met workshops 'Gender en STEM in de klas'.
Vrouwendag 2016 45ste Vrouwendag 2016
Op vrijdag 11 november 2016 vond de 45ste nationale vrouwendag plaats in Antwerpen. RoSa was aanwezigj met een pop-upbibliotheek.
Inspiratiedag 28 Oktober 2016: Inspiratiedag 'De diversiteitsdag voorbij'
çavaria, Merhaba, RoSa vzw, ella vzw, Wel Jong Niet Hetero en RainbowHouse Brussels organiseerden op vrijdag 28 oktober 2016 een inspiratiedag voor leerkrachten secundair onderwijs die actief zijn in Brussel of een andere grootstedelijke context. De doelstelling van de dag was: 'Ga verder dan de jaarlijkse diversiteitsdag en breng de diversiteit in elke les binnen!' RoSa gaf een vorming rond gender & wereldburgerschap in samenwerking met Kleur Bekennen en was aanwezig met een informatiestand.
Nieuw op de RoSa-website
Bibliotheek & archief
Net binnen Net binnen
Bekijk hier welke boeken net in de RoSa-bibliotheek zijn binnengekomen. Soms nog voordat ze in de catalogus verschijnen of voor uitleen ter beschikking zijn. Laat je alvast inspireren door de grote variatie aan titels en thema′s. Update van 21 december 2016.
bespreking RoSa bespreekt: We were feminists once. From Riot Grrrl to Covergirl, the buying and selling of a political movement
Er gaapt een diepe kloof tussen het beeld dat van feminisme wordt opgehangen in media en populaire cultuur en waar het feminisme écht over gaat. Auteur Andi Zeisler heeft het in We Were Feminists Once over 'marketplace feminism', waarin het feminisme een modewoord is geworden dat moet helpen verkopen.
bespreking P.A.G
Op het einde van de jaren '60 ontstonden over de hele wereld protestbewegingen. Ook de traditionele man-vrouw patronen werden in vraag gesteld: de tweede feministische golf kwam op gang. In 1970 ontstonden in verschillende Vlaamse steden kernen van P.A.G (Pluralistische Actiegroepen voor Gelijke Rechten van Man en Vrouw). RoSa bezit belangrijke archiefstukken van deze beweging en heeft in 2016 haar PAG-archief geüpdatet.
bespreking RoSa bespreekt: Women in law and lawmaking in 19th and 20th century Europe
Meer en meer vrouwen kiezen vandaag voor een beroep in de juridische sector, maar het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordatvrouwen tot de balie toegelaten werden. 'Women in law and lawmaking' bundelt de inzichten uit onderzoek in zeven Europese landen en maakt een analyse van zowel de hinderpalen voor vrouwen in juridische beroepen als van de ongelijke behandeling van vrouwen in verschillende takken van het recht.
Onder RoSa′s Leeslamp Onder RoSa′s leeslamp
Thematisch boekenpodium met RoSa's leessuggesties over vrouwen met een STEM-carrière.
Net binnen Thematische literatuurlijsten
Regelmatig stellen RoSa-medewerkers literatuurlijsten samen over specifieke thema's. Zo kwam er in augustus 2016 een lijst Gender en Games - pdf en werd er in december een lijst Gender en schoolleiderschap - pdf samengesteld. Meer literatuurlijsten vindt je op de RoSa-website bij het katern publicaties > literatuurlijsten. Zelf een thema in gedachten en benieuwd wat er allemaal over te lezen valt? Vraag een gepersonaliseerde lijst aan via info@rosavzw.be
Het Geheugen
Amy Beach Mary Somerville: wiskundige, astronoom en aardrijkskundige
Mary Fairfax Somerville (1780-1872) was een Schotse wiskundige, astronoom, aardrijkskundige en auteur van wetenschappelijke boeken. In 1835 werden zij en Caroline Herschel benoemd tot eerste vrouwelijke leden van de Britse Royal Astronomical Society. Somerville plaatste ook als eerste haar handtekening onder John Stuart Mill's petitie voor vrouwenstemrecht. In 2017 zal ze de eerste vrouw zijn (na de Koningin) die op een Schots bankbiljet (£10) geëerd wordt.
Grace Hopper Amazing Grace Hopper: een pionier in de IT
Op 16 november 2016 maakte president Barack Obama 21 nieuwe laureaten bekend die de Presidential Medal of Freedom in ontvangst mogen nemen in de VS. Ook Grace Hopper krijgt posthuum deze eer. In april 2014 voegde RoSa Hopper's portret toe aan haar reeks 'inspirerende vrouwen'.
Junko Tabei Junko Tabei, baanbrekend bergbeklimmer
Op 20 oktober 2016 overleed Junko Tabei. Ze was de eerste vrouw die de top van de Mount Everest bereikte. Dit lukte haar op 16 mei 1975, 22 jaar na Edmund Hillary. In 1992 werd ze ook de eerste vrouw die de fameuze 'zeven toppen' bedwong. In juni 2015 voegde RoSa Tabei's portret toe aan haar reeks 'inspirerende vrouwen'.
Actuele thema's
Naast de dagelijkse selectie Gender in de Pers, gaf RoSa toelichting bij de volgende actuele thema′s:
UGent Adviezen van de UGent tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
Naar aanleiding van de meldingen van ongepast gedrag op de werkvloer in juni, besliste de UGent een externe commissie aan te stellen die een adviesrapport opstelde om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit te vermijden. RoSa vzw nam het plan onder de loep en stelt vast dat niet het hele rapport draait rond 'één-op-één-gesprekken'.
Hashtags 2016 Populaire feministische hashtags van 2016
De afgelopen jaren hebben feministen van over de hele wereld geijverd voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen op sociale media. Hashtags worden in het leven geroepen om goede campagnes een stevig duwtje in de rug te geven, om aangrijpende gebeurtenissen te veroordelen, frustraties te delen met anderen en taboes te doorbreken. RoSa geeft een overzicht van populaire feministische hashtags van 2016. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Heb jij suggesties? Mail ze door naar info@rosavzw.be. Jongste update: 15 december 2016.
Afschaffing slavernij 2016 Internationale dag voor de afschaffing van slavernij 2016
2 december = Internationale dag voor de afschaffing van slavernij. De focus van deze dag lag anno 2016 op het uitroeien van hedendaagse vormen van slavernij, zoals mensenhandel, seksuele uitbuiting, kinderarbeid, gedwongen huwelijken en de gedwongen rekrutering van kinderen voor gebruik in gewapend conflict.
Wereldaidsdag 2016 Wereldaidsdag 2016
1 december = Wereldaidsdag. De dag zet de gevolgen van aids in de kijker en roept op tot meer solidariteit. De boodschap van Wereldaidsdag is er één van openheid en communicatie, zowel bij mensen met als zonder HIV/aids.
Vrouwelijke mensenrechtenactivisten 2016 Internationale dag van de vrouwelijke mensenrechtenactivisten 2016
29 november is Internationale dag van de vrouwelijke mensenrechtenactivisten. Op deze dag worden de specifieke risico's erkend die activisme door en voor vrouwen met zich meebrengt.
Say No UNiTE 2016 Say No - UNiTE to end violence against Women 2016
De jaarlijkse VN-campagne 'UNiTE to End Violence against Women' ging opnieuw door van 25 november tot 10 december. Ook in 2016 waren er wereldwijd acties en bewustmakingscampagnes om geweld tegen meisjes en vrouwen uit te bannen.
RoSa alertRoSa alert!
Op de websites van de Europese Unie en van de Raad van Europa verschijnt regelmatig nieuwe informatie over gendergelijkheid en vrouwenrechten. Maar het is soms een hele klus die te vinden. Daarom maakt RoSa een selectie van teksten die je zeker gezien moet hebben, met link ernaar toe. De Raad van Europa publiceerde 7 nieuwe factsheets over gendergelijkheid en vrouwenrechten, gender stereotypering en seksisme en gelijke toegang tot het rechtssysteem.
Internationale mannendag 2016 Internationale mannendag 2016
Op 19 november vindt de Internationale Mannendag (IMD) plaats. Een dag die ook feministen aangaat, want opkomen voor mannenrechten is ook een vrouwenzaak.
US No Women as President Nog steeds geen vrouw als president van de V.S.
Senator Hillary Clinton heeft het niet gehaald. De peilingen gaven haar aanvankelijk een licht voordeel, maar de Amerikaanse kiezer heeft op 8 november 2016 het finale verdict geveld. Een gemiste kans, vinden velen! Er komt dus geen vrouw in het Witte Huis en het allerhoogste glazen plafond blijft jammer genoeg intact. Maar laten we toch eens een blik werpen op de geschiedenis en kijken naar de vrouwen die Hillary Clinton zijn voorafgegaan in de race naar het presidentschap.
Maand van de Student Maand van de student 2016
Oktober stond bij RoSa opnieuw helemaal in het teken van de student. RoSa biedt de mogelijkheid om op een interactieve manier kennis te maken met alle aspecten van gender, feminisme en gelijke kansen m/v. Je krijgt er advies en info voor je paper of je masterproef. Op woensdag 12 oktober 2016 was er onder meer een gratis workshop 'Gender for Dummies'.
Nieuw op de thematische RoSa-websites
Gender in de klas … en op school
Genderstereotypen spelen onbewust nog een grotere rol dan je zou denken. Ze beperken de mogelijkheden en verwachtingen van jongens en meisjes. Genderindeklas.be wil leerkrachten hiervan bewustmaken en praktische tips geven om mee aan de slag te gaan. Een genderbewust schoolklimaat beperkt zich idealiter echter niet tot het klasgebeuren. Ook over beeldvorming van en toegang tot de school, naschoolse activiteiten, schoolcultuur, -beleid en -reglement, … moet worden nagedacht met een genderbewuste bril op. Ook voor de schoolleiding is een genderbewuste aanpak dus gewenst.

In december 2016 kwam er een nieuw katern op RoSa's website genderindeklas.be rond schoolleiderschap.

 
De RoZe Kant
RoSa verzamelt systematisch boeken en tijdschriften over lesbische vrouwen, lesbische en queer cultuur en holebi's in het algemeen. Deze omvangrijke verzameling kan door iedereen gratis geraadpleegd worden en wordt in de kijker gezet via de RoZe Kant.


Nieuwe leestips:
School's Out. Gay and Lesbian Teachers in the Classroom (2015)
Queers Online. LGBT Digital practices in Libraries, Archives and Museums (2015)
 
Website voor alleenstaande ouders
RoSa's website 'Alleenstaande ouders' is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen. Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt: van informatie over financiële aspecten tot huisvesting en de combinatie arbeid-zorg.


Begin november 2016 kwam er een update inzake co-ouderschap & de onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond.

 
Gender & kinderboeken
Stereotiepe ideeën rond meisjes en jongens stellen grenzen aan het experimenteergedrag van kinderen en beperken hen in hun zelfontplooiing. Samen met vele andere invloeden geven boeken mee vorm aan de ideeën die jongens en meisjes hebben over zichzelf en anderen. Gelukkig zijn er ook heel wat kinderboeken die de clichés op subtiele wijze ontkrachten of ze net heel uitdrukkelijk in vraag stellen. De kinderboekensite van RoSa wil ouders, opvoeders en leerkrachten tips en ideeën meegeven om rigide ideeën met behulp van kinderboeken open te trekken. Naast leessuggesties biedt de site ook tips en ideeën om met deze boeken aan de slag te gaan. Deze site maakt deel uit van het Europese project Pages (Pratices Against Gender And Ethnic Stereotypes) dat in 2012 afgerond werd.

Gender & kinderboeken - Nieuwe suggesties bij 11 - 14 jaar: Wat is er nou normaal? - Lisa Williamson.
 
 
 
Steun RoSa
De werking van RoSa wordt maar voor twee derde gefinancierd door subsidies van Gelijke Kansen Vlaanderen. Ongeveer 35 procent van haar werkingsmiddelen moet de vzw op een andere manier zien te verwerven.

Zonder jouw financiële steun lukt het niet. Dankzij kleine en grote schenkers kunnen wij onze missie voortzetten, de unieke bibliotheekcollectie up-to-date houden en actief bijdragen aan een evenwichtiger verhouding tussen vrouwen en mannen in onze samenleving.
  • Je bent ervan overtuigd dat RoSa een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen heeft
  • Je wil samen met RoSa bijdragen aan een meer genderbewust Vlaanderen
  • Je deelt RoSa′s waarden als privépersoon, als serviceclub, als bedrijf, als organisatie... en je wil concreet iets doen.
Doe een gift

Steun ons met een financiële bijdrage, klein of substantieel, maandelijks of eenmalig.

Doneren kan door een eenvoudige overschrijving of met een doorlopende opdracht ten gunste van RoSa vzw, Koningsstraat 136 te 1000 Brussel - rekeningnummer BE32 7360 0403 8702 - vermelding ′gift′.
 
Docwerk is de driemaandelijkse nieuwsbrief van RoSa vzw.

RoSa wil als kenniscentrum voor gender en feminisme het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor bijdragen aan een gunstig klimaat om de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving weg te werken.

Wil je deze mailing niet langer ontvangen? Mail naar info@rosavzw.be met de vermelding "uitschrijven docwerk" of ga naar de link onderaan deze mail.
© RoSa 2016 - www.rosavzw.be - info@rosavzw.be
Twitter   Facebook