Gender in de blender

Colofon

Gender in de blender is een project van de Dienst diversiteit en gelijke kansen van de Provincie Vlaams-Brabant en wordt gesteund door Gelijke Kansen Vlaanderen.

Redactie: Joz Motmans (Steunpunt Gelijkekansenbeleid, UA) & Erica Frans (Sensoa)
Eindredactie: Wivina Van der Steen (Provincie Vlaams-Brabant)

Copyright foto's: Marc De Clercq (Planet Gender)
Website: Maarten Rombouts (RoSa vzw, expertisecentrum gelijke kansen m/v)

Logo: Sarah Wouters