IK WIL CONTACT

Contactinformatie

Misschien heb je na het lezen van deze informatie nood aan contact. Omdat jezelf transgender denkt te zijn, of omdat je iemand kent in jouw omgeving en je hierover wilt praten. We geven enkele adressen waar je anderen in een gelijkaardige situatie kan ontmoeten en contactgegevens voor specifieke hulpverlening.

Via het Transgenderinfopunt kan je nog meer zelfhulpgroepen vinden.

De Genderstichting ontstond reeds in 1984 vanuit een accute vraag naar meer informatie. Van meet af aan had ze drie doelstelling: opvang, informatieverstrekking en doorverwijzing. In 1998 werd de Genderstichting een deelwerking van CAW Artevelde in Gent. Jammer genoeg bestaat de Genderstichting nu niet meer.

Lotgenoten

GenderFlux is een ontmoetingsplek voor transgender en interseks mensen, om in een vrolijke en veilige setting in contact te kunnen komen met gelijkgestemden en het concept 'gender' verder te exploreren. GenderFlux biedt met andere woorden een exploratieplek aan al wie tijdelijk of langer buiten de m/v-hokjes valt.
Contact: genderflux@ymail.com of telefonisch via Het Roze Huis Antwerpen: 03/288 00 84

T-jong wil transgender-jongeren op een leuke manier ondersteunen om zichzelf beter te leren kennen en gelukkiger te zijn. Onder de vleugels van Wel Jong Niet Hetero, beleeft T-jong zeer intens zijn eigen "jeugdbeweging". Onder transgender-jongeren verstaat T-jong elke jongere tussen 16 en 30 jaar die op één of andere manier bezig is met of vragen heeft over zijn/haar/zhaar/zhijn/... genderidentiteit, genderexpressie... . Of je nu al zeker bent of nog twijfelt, transgenderist, agender, bigender, transseksueel of nog iets helemaal anders bent, iedereen is welkom.

Transgenderkring Vlaams-Brabant is een vereniging voor zowel transgenders, hun partners en familie. De Transgenderkring wil een eerste aanspreekpunt zijn voor mensen die met zichzelf in de knoop zitten wat betreft hun genderidentiteit. Indien mogelijk/gewenst kan je worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. In deze context zijn ook partners en familie van transgenders welkom met hun vragen. Transgenderkring deelt informatie aan transgenders en iedereen die graag meer wil weten over het gender-thema. Ze organiseert activiteiten voor transgenders (uiteraard zijn ook partners en familie welkom).
Je vindt de Transgenderkring Vlaams-Brabant in het Holebihuis Vlaams-Brabant, Diestsesteenweg 24, 3010 Kessel-Lo (achter het station van Leuven). Contact: info@transgenderkring-vlaams-brabant.be of telefonisch via het Holebihuis Vlaams-Brabant: 016/60 12 63.

Anders Gewoon is er voor ... Eigenlijk zo'n beetje iedereen die in de knoei zit met zijn/haar genderidentiteit. Dit voor zowel transseksuelen, transgenderisten, travesties, enzovoort (zowel man naar vrouw als vrouw naar man). Aangezien je genderbeleving en eventuele transitie niet alleen jou maar heel je omgeving beïnvloedt, staat Anders Gewoon er natuurlijk ook voor je partner, ex-partner, ouders, kinderen, vrienden, ... Elke tweede vrijdag van de maand van 20u tot 02u 's nachts. Voor een drankje, een babbel, veel plezier of een serieus gesprek kan je terecht in het café van het Regenbooghuis Limburg in Hasselt. Elke vierde zaterdag van de maand van 14u tot 20u. Op deze namiddagen wordt dieper ingegaan op de thematiek "gender" en dit in de ruime zin van het woord. Je kan je verwachten aan: workshops, lezingen, films, boekbesprekingen, real life experiences , ... Je vindt Anders Gewoon in het Regenbooghuis Limburg, Meldertstraat 38, 3500 Hasselt.

Genres Pluriels is een vereniging die het bestaan van mensen met fluïde genders (transgenders, transqueers, cross-dressers, ...) en interseksuelen onder de aandacht brengt. Genres Pluriels betekent 'gender in het meervoud'. Genres Pluriels wil daarmee benadrukken dat er meer dan twee genders zijn: de variatie is in feite eindeloos. Identiteiten liggen ook niet vast en mensen moeten de vrijheid krijgen om te evolueren in hun leven. Daarvoor wordt de term 'fluïde genders' gebruikt. Je vindt Genres Pluriels in Het Regenbooghuis Brussel, Kolenmarkt 42, 1000 Brussel.

GenderExpress is een zelfhulpgroep met ervaringsdeskundigen die een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de ontwikkeling en de steun van de transgendergemeenschap. De doelstellingen van GenderExpress zijn: Ervaringen uitwisselen, luisterend oor zijn en de juiste informatie en contacten doorgeven. Daarnaast wil GenderExpress de noden van de transgendergemeenschap in Vlaanderen inventariseren en deze doorgeven aan instanties, met als doel de leefwereld van de transgendergemeenschap te helpen verbeteren.Elke tweede woensdag van de maand van 20u tot 22u is er een informele bijeenkomst waar men over heel wat verscheidene onderwerpen praat en waar je ook terecht kan met vragen over genderidentiteit; transgender en transseksualiteit. Plaats van afspraak is zaal "Het Salon" (in de gang rechts), Casa Rosa vzw, Kammerstraat 22, 9000 Gent.

Berdache België, de vereniging voor ouders met een genderkind. Berdache België is ontstaan uit de behoefte andere ouders in dezelfde situatie te ontmoeten. Zo kunnen ze elkaar steunen en onderling ervaringen en tips uitwisselen. De organisatie heeft ook twee SOS telefoonnummers waar ouders met een "genderkind" voor een luisterend oor terecht kunnen.

Gender Contact West-Vlaanderen is een zelfhulpgroep over genderidentiteit, transgenderisme en transseksualiteit. Gender Contact West-Vlaanderen wil ter bevordering van zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfontplooiing een omgeving creëren waar iedereen gewoon zichzelf kan zijn, waar steeds een luisterend oor te vinden is, waar ervaringen uitgewisseld worden, waar informatie over professionele hulp beschikbaar is. Bijeenkomsten zijn er elke vierde vrijdag van de maand, van 20:00u tot na 23:00u in CGSO "Levenshuis Brugge", Koningin Elisabethlaan 92, Brugge.

Gewoon Doorgaan is is een groep voor en door transgenders. De basis is om iedereen die zich vragen stelt rond zijn of haar gender een veilige plaats te bieden waar ze in alle rust zichzelf kunnen zijn alsook andere mensen met dezelfde vragen kunnen ontmoeten. Dit gebeurt met respect voor alle overtuigingen zonder enig onderscheid van ras, stand en geloof. Wij wensen ons niet te binden aan enige politieke of religieuze strekking. De vereniging heeft een maal per maand een praatavond alsook en buitenactiviteit. Je vindt Gewoon Doorgaan in het Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen. Contact via info@gewoon-doorgaan.com

Vlaamse Genderkring wil informatie verspreiden omtrent genderdysforie in al zijn facetten, mensen met gender dysforie, hun partners en/of andere verwanten die op een positieve en opbouwende manier rond dit onderwerp willen werken, met elkaar in contact brengen. Via een besloten forum, enkel voor mensen met gender dysforie, kan je in alle discretie van gedachten wisselen onder leden. Op het forum van deze transgenderorganisatie is tevens een forum voor 'ouders van'. Bedoeling van dit forum is om informatie uit te wisselen zodat ouders van genderkinderen meer vat krijgen op de materie, hun verhaal kwijt kunnen en praktische tips kunnen vinden. Aanmelden vereist.

Hulpverlening en informatie

Transgender Infopunt
Transgender Infopunt is een neutrale instantie die toegankelijk is voor iedereen met vragen over transgenderisme. Het Transgender Infopunt (0800 96 316 of contact@transgenderinfo.be) is de plek voor al je vragen over het transgender thema. Als neutrale instantie zijn ze gratis en anoniem toegankelijk voor iedereen met vragen over transgenderisme. Je kunt bij hen terecht met zorgvragen en voor informatie of ondersteuning rond werkgerelateerde aspecten, discriminatie, en meer. Op hun site kan je een uitgebreid aanbod van zorgverleners en praatgroepen vinden die je verder kunnen helpen. Je kan zoeken op specialiteit en regio. Je kan er ook een genderpasje bestellen.

Jongeren kunnen ook terecht bij het Jongeren Advies centrum of JAC in hun buurt. Vooral het JAC in Gent is vertrouwd met het thema transgender.

Zin in een goede babbel? Op zoek naar informatie? Ben je tussen 12 en 25 jaar?
Je kan niet alleen langskomen, bellen of mailen, maar ook ONLINE met ons praten, chatten dus!

Hoe gaat het in zijn werk?
Je meldt je aan via de site of direct via deze link
Daar kan je een knop vinden "on-line advies klik hier". Je ziet een overzicht van welk JAC op welke momenten online is. Je klikt die aan en geeft je naam in (dat mag ook een schuilnaam zijn). Daarna word je in verbinding gebracht met een JAC-medewerker. De rest verloopt zoals alle andere chats: je typt en verzendt je tekst. Zij doen hetzelfde.
Er werd ervoor gekozen om slechts met éé jongere tegelijk te chatten. Dit om alle aandacht voor je verhaal of vraag te hebben. Als de JAC-medewerker op het moment dat jij je aanmeldt al in gesprek zou zijn, kan je een berichtje nalaten of het later nog eens proberen.

Anoniem en veilig!
Je bent anoniem: er wordt niet weergegeven wie je bent, waar je woont, hoe oud je bent... Je bent veilig: het programma dat gebruikt wordt om met elkaar te praten, is beveiligd. Niemand kan het gesprek mee volgen. Er blijft ook niets achter op jouw computer.