TIPS VOOR OUDERS EN LEERKRACHTEN

Om kinderen op te voeden... zoals ze zijn!

Als ouders wil je dat je kinderen geaccepteerd worden zoals ze zijn en dat ze de ruimte krijgen om ten volle te ontplooien. Buren, familie, leerkrachten, vriendjes... reageren niet altijd even open en verdraagzaam wanneer je kinderen iets doen dat niet past in de standaard genderverwachtingen. Daarom enkele suggesties hoe je best kan reageren en hoe je je kind de nodige ondersteuning kan bieden.

Do...

 • Steun je kinderen en verzeker ze van jouw liefde zoals ze zijn.
  Dit is zeker belangrijk wanneer zij interesses hebben die niet-conform de genderverwachtingen zijn.
 • Wees bereid jezelf te bevragen waarom je bepaalde gevoelens hebt als schaamte of ongemak in verband met de genderexpressie van je kind.
  Soms zijn jouw reacties ten aanzien van je eigen kinderen een projectie van schaamte of angst dat iemand jouw kind zou kwetsen als je niet tussenbeide komt. Soms heb je het zelf moeilijk met bepaalde genderverwachtingen.
 • Spreek open met je kind over elke pestgedrag dat ze kunnen ervaren.
  Help hun om beschermende strategieën op te bouwen, zoals gerationaliseerde antwoorden op commentaar van andere kinderen. Toon hen voorbeelden van beroemde, succesvolle mensen die zich niet conformeerden aan genderstereotiepen - mensen die jouw kinderen kennen zoals Madonna, Antony & the Johnsons, Yasmine, enzovoort. Bereid ze voor zodat ze weerbaarder zijn.
 • Praat met de leerkracht van je kind als je denkt dat je kind gepest of uitgelachen wordt op school.
  Leerkrachten zijn vaak overdonderd door het aantal en de uiteenopende noden van de kinderen in hun klas. Ze hebben misschien hulp nodig om gendergerelateerd pestgedrag te herkennen en er gepast op te reageren. Start een dialoog over hoe de klas veilig kan worden voor alle kinderen, ongeacht hun genderexpressie.
 • Ontspan, heb een gevoel voor humor, en houd van je kind.
  Je kind is bezig zichzelf te ontdekken door het zich toe-eigenen van het speelgoed, kleding en vriendjes dat hij/zij verkiest. Stel jezelf open voor deze ontdekkingstocht en geniet ervan.

Don't...

 • Beschaam je kinderen niet in verband met hun interesses en gedrag zoals "Jongens wenen niet!", "Gedraag je als een meisje", enzovoort.
  Schaamte verandert kinderen niet, het maakt hen onzelfzeker en bang om op zichzelf te vertrouwen. Het is natuurlijk en gezond voor de meeste kinderen om te experimenteren met dingen die niet vanzelfsprekend passen bij de gangbare genderverwachtingen.
 • Bouw affectie en aandacht niet af.
  Kinderen kunnen zichzelf snel beschaamd en depressief voelen als ze merken dat een deel van hen niet door jou geaccepteerd wordt.
 • Forceer hen niet om te zijn op een bepaalde manier.
  Niet alle jongens zullen interesse hebben voor sport, net zoals niet alle meisjes ervan genieten opgekleed te worden als poppetjes. Laat toe dat kinderen opgroeien en zichzelf ontdekken.
 • Leg de oorzaak van je schaamtegevoel niet bij het kind.
  Vraag jezelf af wat in je eigen geschiedenis de oorzaak kan zijn van je ongemak. Zoek professionele hulp wanneer je dat nodig lijkt opdat je je schaamtegevoel niet projecteert op je kind.
 • Maak je niet te veel zorgen over het opvoeden van een mannelijke jongen of een vrouwelijk meisje.
  Onze dochters doen het geweldig op elk gebied en onze jongens leren zichzelf te uiten. Beide streven activiteiten na die bij hun interesses passen en trekken zich niets aan van zogenaamde gendenormen. Het geloof in zichzelf en zelfexpressie is een sleutelstuk in het opbouwen van succes en geluk als volwassenen.

Bron: Gender Public Advocacy Coalition