TIPS VOOR OUDERS EN LEERKRACHTEN

Educatief pakket

Bij dit project hoort ook een educatief pakket - pdf (20MB). Je kan het hier downloaden.
Deze educatieve bundel presenteert 22 oefeningen waaruit de leerkracht kan kiezen naargelang de doelstelling, de doelgroep en de context. Ligt het accent op informatie of zelfreflectie? Geeft men les in het ASO, TSO of BSO? Zijn er in de klas jongeren met verschillende (etnische) culturen of achtergrond? Geeft men de voorkeur aan beeld (portretten), taal (getuigenissen) of film (documentaire)? En ga zo maar door. De bundel is zo samengesteld dat alle leerkrachten hun gading kunnen vinden.
Meer informatie bij de provincie Vlaams-Brabant via gelijkekansen@vlaamsbrabant.be of 016/26.73.94.
In 2014 kreeg het lespakket een volledige update.

Film Gender in the Blender

Deze miniserie is het resultaat van een uitwisselingsweek van Vlaamse en Letse jongeren over genderidentiteit en seksuele diversiteit in september 2015 in Leuven. Elke dag maakten en speelden de jongeren onder professionele begeleiding een nieuwe aflevering.

Bij deze film hoor ook een educatieve fiche - pdf om mee aan de slag te gaan in de klas.

Tijdens de studiedag "Gender in de blender" op 7 november 2008 in Leuven werd het thema ingeleid door Joz Motmans van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Download deze lezing hier. Meer info: joz.motmans@ua.ac.be

Cavaria biedt de vorming Transgender in de klas aan. Deze vorming richt zich naar leerkrachten en directies kleuter-en lager onderwijs. Naast de vorming kan desgewenst ondersteuning geboden worden bij het aanpassen van een schoolbeleidsplan.

Sensoa organiseert themadagen voor leerkrachten om met deze map aan de slag te gaan. Raadpleeg de website www.seksuelevorming.be of informeer op het nummer 03 238 68 68. Bekijk ook zeker de leermiddelendatabank van sensoa. Naast materiaal over transgender, vind je er nog veel meer educatief materiaal.

Het transgenderthema in de klas kan ook gecombineerd worden met een getuigenis. Contacteer hiervoor Cavaria.

Als achtergrondinformatie zijn volgende brochures een goede inleiding.

 • Infobrochure transseksualiteit: bondige informatie over transseksualiteit en behandelingsaspecten, uitgegeven door de Genderstichting.
 • Infomap Genderthematiek: uitgebreide informatiemap rond het thema genderidentiteit, transgenderisme, transseksualiteit, uitgegeven door de Genderstichting.

Literatuur voor leerkrachten en hulpverleners


 • Eric Morbé, Mevrouw/Mijnheer: de wet betreffende de transseksualiteit. Kortrijk-Heule: UGA, 2008. ISBN 978-90-6768-933-5
 • Annette Evertzen, Vrouwelijkheid & mannelijkheid: over sekseverschillen en gendergevolgen. Apeldoorn: Het Spinhuis, 2007. ISBN: 978-90-5589-278-5.
 • Joz Motmans, De transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: organisatiekenmerken, netwerken en strijdpunten. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2006. ISBN: 90- 77271-25-2
 • Chris Beasley, Gender & sexuality: critical theories, critical thinkers. London: Sage Publications, 2005. ISBN: 0-7619-6978-0
 • Marije van der Hammen, Transgender: leven tussen de seksen in: een kwalitatieve studie naar de strijd van transgenders met de man-vrouw dichotomie in onze samenleving. - pdf Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 2004 (klik op de titel om dit werk te downloaden)
 • Lies Debel, Transseksualiteit: een multidiciplinaire moraaltheologische verkenning. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2004.
 • Katrina Fox, Finding the real me: true tales of sex and gender diversity. San Francesco: Jossey-Bass Publishers, 2003. ISBN: 0-7879-6547-2
 • Sharon E. Preves, Intersex and identity: the contested self. London: Rutgers University Press, 2003. ISBN: 0-8135-3228-0
 • Peggy T. Cohen-Kettenis, Transgenderism and intersexuality in childhood and adolescence: making choices. Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. ISBN 0-7619-1711-X bijlage 1 literatuur en documentatie 176
 • Kaat Wils, Het lichaam (m/v). Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2001. ISBN: 90-5867-170-4
 • Judith Butler, Genderturbulentie. Amsterdam: Boom; Parresia, 2000. ISBN: 90-5352-620-X
 • Tim de Jong, Man of vrouw, min of meer: gesprekken over een niet-gangbare sekse. Amsterdam: Schorer Boeken, 1999. ISBN: 90-5515-216-1
 • Karin Spaink, M/V: Doorhalen wat niet van toepassing is. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1998. ISBN: 90-388-6769-7
 • Kate Bornstein, My gender workbook. London: Routledge, 1998. ISBN: 0-415-91673-9
 • Geertje Mak, Mannelijke vrouwen: Over grenzen van sekse in de negentiende eeuw. Amsterdam/ Meppel: Boom, 1997. ISBN: 90-5352-293-X
 • Paul Vennix, Travestie in Nederland en Vlaanderen. Delft: Eburon, 1997. ISBN: 90-5166-590-3
 • Loren Cameron, Body Alchemy: transsexual portraits. California: Cleis Press, 1996. ISBN: 1-57344-062-0
 • Leslie Feinberg, Transgender Warriors: making history from Joan of Arc to Dennis Rodman. Boston: Beacon Press, 1996. ISBN: 0-8070-7941-3
 • Catherine Chermayeff, Drags: De wereld van de travestie. New York: Gaade, 1995. ISBN: 90-6017-784-3
 • Germaine Nijsten, Hij, anders Zij. Over transseksualiteit: gesprekken met transseksuelen, hun partners, ouders, kinderen. Rijswijk: Elmar bv, 1992. ISBN: 90 389 00279
 • Anton Verschoor, Een dubbel bestaan: Travestieten en hun omgeving. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger B.V., 1990. ISBN: 90 265 1090 X
 • Leon Kaplan, Het Mona Lisa syndroom: Mannen met vrouwelijke gevoelens en hun invloed op cultuur en wetenschap. Den Haag: Tirion, 1990. ISBN: 90-5121-240-2
 • Anne Moir, Brainsex: Het grote verschil tussen man & vrouw. Ede/Antwerpen: Zomer & Keuning Uitgevers, 1990. ISBN: 90 210 0080 6
 • Rudolf Dekker, Vrouwen in mannenkleren: de geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800. Amsterdam: Wereld Bibliotheek, 1989. ISBN: 90 284 1557 2