JE RECHTEN ALS TRANSGENDERE JONGERE

Je rechten als transgendere jongere

In onze maatschappij wordt iedereen vanaf de geboorte geregistreerd als jongen óf als meisje. Dat bepaalt de Belgische wet. Bij elke geboorte wordt een officiële geboorteakte opgemaakt waarop naam, geslacht en de afstammingsbanden met ouders vermeld staan. Zo beland je in de bevolkingsregisters van ons land en ontvang je een identiteitskaart.

Wanneer je je niet voelt passen in je geboortesekse, dan kan je deze gegevens laten aanpassen. Je kan je voornaam veranderen en eventueel ook streven naar het verkrijgen van de juridische erkenning van het veranderd lichamelijk geslacht. Het aanpassen van je gegevens is een recht. Tevens ben je als transgender persoon beschermd tegen allerlei vormen van discriminatie.

Bij Transgender Infopunt kan je een genderpasje aanvragen. Dat kan je gebruiken als je uiterlijke verschijning niet klopt met de gegevens op je identiteitskaart. Een genderpasje heeft op zich geen enkele wettelijke waarde, maar is enkel bedoeld als hulp ter verduidelijking van de identiteit van de bezitter ervan. Dit kan het geval zijn in gelijk welke situatie waarin er verwarring rond de identiteit kan bestaan, bv. bij een politiecontrole, bij af te halen poststukken, douanecontrole, enz. Dit pasje kan zeker aangewezen zijn wanneer de foto op de identiteitskaart sterk afwijkt van het veranderde uiterlijk. Meer info op www.transgenderinfo.be.