Kate Millett, Amerikaans feministe en auteur van onder meer het baanbrekende boek Sexual Politics (1970) is op 82-jarige leeftijd overleden.

millett'Het persoonlijke is politiek, maar ook seks is politiek'

'Het persoonlijke is politiek' was één van dé slogans van de Tweede Feministische Golf. In haar iconische boek Sexual Politics ging Kate Millett nog een stapje verder: seks is politiek. Seksualiteit, zo argumenteerde Millett, is doordrongen van patriarchale machtsrelaties die de mannelijke dominantie reflecteren en steeds opnieuw bevestigen.

Sexual Politics sloeg bij het verschijnen in als een bom. Het was één van de sleutelpublicaties van de Tweede Golf van feminisme in de Verenigde Staten. Het boek kreeg erg veel media-aandacht en liet het grote publiek kennis maken met de nieuwe feministische ideeën.

Radicaal feminisme in de marge

Het radicale feminisme van Kate Millett is nooit helemaal door het grote publiek omarmd, ook niet in feministische kringen. Toch wist Sexual Politics een plaats in de feministische canon te veroveren. Heel wat ideeën die in het boek werden vooropgesteld zijn verworvenheden in het feministisch denken tot op vandaag. 

Cruciaal in Millett's analyse was het inzicht dat de strijd niet mocht blijven bij het opeisen van rechten (zoals bij de Eerste Golf) maar dat de strijd ligt in het veranderen van opvattingen en gedragingen. 

Millett was daarnaast ook de eerste die in een wetenschappelijke analyse een analogie trok tussen seksisme en racisme.

In memoriam

Kate Millett schreef naast Sexual Politics nog heel wat andere publicaties en bleef haar leven lang actief in de vrouwenbeweging. Millett was naast auteur en activiste ook kunstenares en ook haar artistiek werk en kunstprojecten hadden een duidelijke feministische inslag.

Kate Millet overleed op woensdag 06 september 2017 op 82-jarige leeftijd na een hartaanval tijdens een verblijf in Parijs, 8 dagen voor haar 83ste verjaardag. 

In de pers

In de RoSa-bibliotheek

  • Pioniers: sexual politics: Kate Millett, 1971 / Mieke Maerten - Artikel in Uitgelezen jrg. 17 nr. 02 (2e trim 2011)
  • Kate Millett's sexual politics : 40 years on / Sheila Jeffreys - Artikel in WOMEN'S STUDIES INTERNATIONAL FORUM jrg. 34 nr. 01 (jan/feb 2011)

  • Mother Millett / Kate Millett, 2001 - RoSa ex.nr.: S/0335
  • The loony-bin trip / Kate Millett, 1990 - RoSa ex.nr.: S/0534
  • Hoogtevrees / Kate Millett, 1976 - RoSa ex.nr.: S/0433
  • Flying / Kate Millett, 1976 - RoSa ex.nr.: S/0004
  • Sekse en macht / Kate Millett, 1975 - RoSa ex.nr.: FIIIa/0009
  • The prostitution papers: a candid dialogue / Kate Millett, 1975 - RoSa ex.nr.: FIIIa/0230
  • Feiten over prostitutie / Kate Millett, 1975 / RoSa ex.nr.: FIIIa/0014
  • Sexual politics / Kate Millett, editie 1972 - RoSa ex.nr.: FIIIa/0162

 Meer publicaties van of over Kate Millet kan je terugvinden in de RoSa-bib via de online catalogus. Zoek op op auteur 'Millett, Kate' of trefwoord 'Kate Millet'.