Cijfers

Beleid

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

Cijfers

(Meest recente cijfers: augustus 2014)

Werkzaamheidsgraad in Europa (2013)

 werkzaamheidsgraad (2013)EU (28)België
 mannen (%) 74,2 72,3
vrouwen (%) 62,5 62,1

Volgens de gegevens van Eurostat zijn in de Europese Unie mannen (74,2%) aan het werk dan vrouwen (62,5%). De Belgische werkzaamheidsgraad blijft iets achter op die van de EU en dit zowel bij vrouwen als bij mannen.

Ter vergelijking de werkzaamheidsgraad van vrouwen in de EU:

werkzaamheidsgraad eu map

Opvallend is dat in het noorden van Europa (Scandinavië) de werkzaamheidsgraad van vrouwen het hoogste is. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke tewerkstelling is er ook het kleinste.

De laagste werkzaamheidsgraad van vrouwen in de EU is in Griekenland met enkel 43,3% van de vrouwen aan het werk, t.o. 62.9% van de mannen (en in Griekenland is de werkzaamheidsgraad van mannen met meer dan 15% gedaald de voorbije jaren ten gevolge van de economische crisis terwijl die van de vrouwen nagenoeg stabiel is gebleven).

De hoogste werkzaamheidsgraad van vrouwen in de EU is in Zweden (77%).

bron: Eurostat: Employment rate, by sex

Werkzaamheidsgraad wereldwijd (2014) 

werkzaamheidsgraad wereldwijd ilo

Bron: World of Work Report 2014, ILO

 

De werkzaamheidsgraad van vrouwen ligt overal ter wereld lager dan die van mannen. Globaal bekeken is het percentage vrouwen die aan het werk zijn, de voorbije twintig jaar stabiel gebleven (ongeveer 52 %).  De globale werkzaamheidsgraad van mannen is in diezelfde periode echter van 81% naar 77% gedaald. De kloof tussen de mannelijke en vrouwelijke werkzaamheidsgraad is dus langzaam maar zeker aan het verkleinen, maar er blijft toch nog steeds meer dan 25% verschil in 2010.  

 In Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika is de kloof het grootst: het verschil tussen mannen en vrouwen bedraagt er 40 tot 50%. In rijkere gebieden is het verschil gemiddeld 16 %. In Oost-Azië en Sub-Sahara Afrika ligt de arbeidsparticipatie van vrouwen hoger dan in andere werelddelen. 

Bron: UN: The World's Women 2010: Trends and Statistics

Werkloosheidsgraad Europa en VS (2014)

Land / RegioVrouwen (%) Mannen(%)
EU 10,4 10,1
België 7,9 9,0
Denemarken 7,0 6,1
Duitsland 4,7 5,4
Ierland 10,0 13,4
Griekenland 31,1 24,2
Spanje 25,6 23,6
Frankrijk 9,7 10,5
Italië 13,8  11,3
Nederland 6,6 7,0
Zweden  7,5  8,4
Verenigd Koninkrijk 6,3 6,6
Verenigde Staten 5,9 6,3

Bron: Eurostat

In de Europese Unie was in 2014 de werkloosheidsgraad bijna even hoog voor mannen als voor vrouwen. Hoewel de huidige werkloosheidsgraad iets lager is voor mannen is uit de onderstaande grafiek duidelijk te lezen dat de crisis vooral voor mannen gevolgen heeft gehad. Dit zou kunnen verklaard worden door de conjunctuurgevoelige mannelijke werkloosheid die door de crisis in sommige landen sneller steeg dan de vrouwelijke.

Werkloosheidsgraad in de EU 2010 - 2014:

Unemployment rates by gender EU seasonally adjusted January 2000 - June 2014

Bron: Eurostat

Werkloosheidsgraad wereldwijd (2009)

RegioVrouwen (%) Mannen(%)
WERELD 6,2 5,7
Ontwikkelde landen & EU 6,1 6,0
Centr. & Zuid-Europa (niet-EU) & voormalig USSR 8,8 9,1
Oost-Azië 3,6 4,9
Zuidoost-Azië & Stille Zuidzee 6,11 5,1
Midden-Oosten  12,3  8,0
Zuid-Azië 5,7 4,6
Zuid- en Midden-Amerika 9,4 5,7
Noord-Afrika 15,1 8,0
 Sub-Sahara Afrika  8,1  7,2

Bron: ILO Key Indicators of Labour Market, 2009

De tabel wijst op het percentage werkloze vrouwen en mannen. In Noord-Afrika en het Midden-Oosten is de kloof tussen mannen en vrouwen het grootst. De werkloosheidscijfers liggen daar ook hoger dan in andere werelddelen. In Oost-Azië en in Centraal en Zuidoost Europa (niet-EU) en de voormalige Sovjet-Unie zijn er meer werkloze mannen dan vrouwen.

Onderstaande twee grafieken geven het genderverschil in werkloosheidsgraad wereldwijd weer. De bovenste grafiek geeft die regio's weer waar er een klein verschil is tussen de werkloosheidsgraad van mannen en vrouwen. In sommige regio's (Oost-Azië, Centraal en Zuidoost Europa en in ontwikkelde economieeën) is er een negatief genderverschil. De werkloosheidsgraad van vrouwen is er lager dan die van mannen.

De hoogste verschillen in de werkloosheidsgraad van mannen en vrouwen zijn te vinden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

werkloosheid wereldwijd per regio lage ilo

werkloosheid wereldwijd per regio hoge ilo

Bron: Global Employment Trends for Women, ILO, 2012

 

Deeltijdse arbeid in Europa (2013)

deeltijdse arbeid europa

In Nederland is er een heel hoog percentage deeltijdse arbeid bij vrouwelijke werknemers. Ongeveer 77 % van de werkende vrouwen werkt er deeltijds, tegenover 27 % van de werkende mannen. Ook België heeft veel deeltijds werkende vrouwen in vergelijking met andere Europese landen. Het aantal deeltijds werkende mannen ligt in alle landen een pak lager dan bij de vrouwen. 

Bron: Eurostat 2014

Het glazen plafond wereldwijd (2008)

 

Noord-Afrika en het Midden-Oosten hebben anno 2008 het moeilijkst te doorbreken glazen plafond: slechts ongeveer 10% van de beleidmakers, managers en hogere ambtenaren zijn er vrouwen. 

In Letland en Frankrijk is 38 % van de managers een vrouw. Ook Polen (36 %), Spanje (34%), Italië (34 %) en het Verenigd Koninkrijk (34 %) behoren tot de best scorende landen.
In Cyprus (13 %), Malta (14 %) en Turkije (8 %) zijn er heel weinig vrouwen terug te vinden in het management. In de Verenigde Staten bekleedden vrouwen in 2008 15 % van de topfuncties in bedrijven. In Australië was 12 % van de managers vrouwelijk in 2006.

Meer internationale cijfers voor vrouwen in topfuncties: kwestie bestuursraden.

Bronnen:
UN: The World's Women 2010: Trends and Statistics
Atlas of Women in the World, 2009

Beleid

 • De ILO (International Labour Organisation) werd opgericht in 1919. De organisatie heeft talrijke Conventies en Aanbevelingen geformuleerd op het gebied van arbeid om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te garanderen.
 • In Australië, Canada, Italië, Zwitserland en Noorwegen moeten bepaalde bedrijven voldoen aan quota die een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in topfuncties nastreven. Op die manier proberen die landen het glazen plafond te doorbreken en mannenbastions te doen sneuvelen. In Noorwegen bijvoorbeeld werd in 2003 bij wet vastgelegd dat alle openbare bedrijven tegen 2008 ten minste 40 % vrouwen in topfuncties moesten hebben. Tegen januari 2008 bereikte Noorwegen een percentage van 36%. In België zijn er nog geen vergelijkbare quota. 
 • Mexico, Spanje en de VS voeren eveneens een specifiek beleid om het glazen plafond tegen te gaan. De drie landen maakten programma’s die gelijke kansen moeten bevorderen op topniveau.
 • In het Europese werkgelegenheidsbeleid (de zogenaamde Lissabondoelstellingen) neemt de arbeidsdeelname van vrouwen een belangrijke plaats in. Europa wil tegen 2010 de 60 %-norm halen voor vrouwen: in elk van de lidstaten moet 60 procent van de vrouwen op arbeidsleeftijd aan het werk zijn.

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

GUS reportGender and the European labour market, Bettio, Francesca; Plantenga, Janneke; Smith Mark, 2013

 

 • Gender equality and economic independence: part-time work and self-employment. Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: report / EIGE, 2014 (RoSa ex.nr.: P11/0635) - Nieuw!
 • Women and men in the labour market / GUS - Central Statistical Office of Poland, 2014 (RoSa ex.nr.: dd/000478 - digidoc)
 • Economic Independence and the Position of Women on the Labour Market of the European Union / Eurostat, 2014 (RoSa ex.nr.: dd/000344 - digidoc)
 • Gender and the European labour market / Bettio, Francesca; Plantenga, Janneke & Smith Mark, 2013 (RoSa ex.nr.: EII b/0164)
 • Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the area F: women and the economy: reconciliation of work and family life as a condition of equal participation in the labour market: final report 2011 /European Institute for Gender Equality, 2013 (RoSa ex.nr.: P11/0601)
 • Living with economic insecurity: Women in precarious work / ITUC CSI, 2011 (RoSa ex.nr.: dd/000755 - digitaal beschikbaar) - Nieuw!
 • Report on equality between women and men 2010 / Europese Commissie, 2010 (RoSa ex.nr.: FII a/1045)
 • The Life of Women and Men in Europe: a statistical portrait / Europese Commissie, 2008 (RoSa ex.nr.: FI a/0452)
 • The Atlas of Women in the World / J. Seager, 2009 (RoSa ex.nr.: FII b/1145 )
 • Progress of the Worlds Women 2008/2009 / UNIFEM, 2009 (ook online beschikbaar)

Online