Migratie en gender

Ondanks de evenredige m/v-verdeling is migratie geen genderneutraal fenomeen. Of de migrant een man of een vrouw is, heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen die betrokken is bij het migratieproces.

Update 5 december 2016

Volgens de Organisatie voor Internationale Migratie zijn er 214 miljoen internationale migranten of 3,1 % van de wereldbevolking. Ongeveer de helft daarvan zijn vrouwen.

Update 15 maart 2016

Dikwijls zijn vrouwelijke migranten de enige kostwinner in het gezin en is het geld dat ze naar huis sturen de enige bron van inkomsten voor de achterblijvende gezinsleden.

Update 122 maart 2016

In Europa, waar de vluchtelingenpopulatie voor 52% uit vrouwen en meisjes bestaat, zijn vele vrouwen op de vlucht voor genderspecifiek geweld.  Vrouwelijke vluchtelingen verdienen dat de gendergerelatieerde schending van hun rechten een expliciete reden tot bescherming vormt.

Update 15 maart 2016