hier komen promoties & acties

Een Stem Voor Gelijke Kansen Thumbnail

één stem voor gelijke kansen

De politieke verkiezingen van 9 juni beloven een cruciaal moment te worden voor gelijke kansen in Vlaanderen. Daarom sloegen RoSa vzw, Vrouwenraad, çavaria, Kif Kif, GRIP vzw, Netwerk tegen Armoede en Ella vzw de handen in elkaar. We werkten samen aan een nieuw project: één stem voor gelijke kansen.

In aanloop naar de verkiezingen zullen onze organisaties, elk vanuit onze eigen expertise, de partijprogramma’s van de zeven grootste Vlaamse partijen grondig analyseren. Op basis hiervan schrijven we vijf thematische gelijkekansendossiers, waarin we uiteenzetten hoe de thema’s gender, LGBTI+, racisme, handicap en armoede aan bod komen in de verschillende partijprogramma’s. We lichten uit welke knelpunten de partijen naar voren schuiven, hoe ze beogen werk te maken van gelijke kansen op deze gebieden en welke hiaten ons eventueel opvallen.

Omdat beloftes in partijprogramma’s weliswaar inzicht geven in de visie, prioriteiten en strategieën van een partij, maar geen garantie bieden over het beleid dat daadwerkelijk gevoerd zal worden, blikken we ook terug op de afgelopen legislatuur. Onze organisaties evalueerden het beleid dat de afgelopen vijf jaar gevoerd werd, welke maatregelen getroffen werden of welke net werden tegengehouden, en wat de maatschappelijke impact hiervan was op het vlak van gelijke kansen. Per thema selecteerden we een vijftal belangrijke punten en lichten we toe welke beleidsmatige actie werd ondernomen tijdens de afgelopen legislatuur. Die terugblik kan je vanaf vandaag raadplegen op de website eenstemvoorgelijkekansen.be

Vanaf dinsdag 7 mei kan je op diezelfde website terecht voor een kritische analyse van de partijprogramma's. 

#RoSabeweegt #Samenwerking #Middenveld #GelijkeKansen #Politiek #Verkiezingen #2024 #eenstemvoorgelijkekansen