hier komen promoties & acties

Esta Soler

Esta Soler - "How we turned the tide on domestic violence (Hint: the Polaroid helped)"

Esta Soler is de directeur van Futures Without Violence, een Amerikaanse vzw die zich inzet tegen huiselijk geweld. Reeds in 1980 stichtte ze de organisatie. Onder haar voorzitterschap was en is Futures Without Violence toonaangevend in anti-geweld educatie, preventie van huiselijk geweld en in het lobbyen voor beter wetgevende initiatieven. Het is o.a. dankzij haar dat het Amerikaanse Congres n 1994 de “Violence Against Women Act” aannam. Het was de eerste keer dat het federale beleid actie ondernam om huiselijk geweld uit de wereld te bannen. Andere recente campagnes zijn gericht op tieners en op acties om mannen te onderrichten over huiselijk geweld. Nu richt ze haar aandacht op een “International Violence Against Women Act”.

In deze TEDxTalk, opgenomen in december 2013, heeft ze het over haar 30 jarige strijd tegen huiselijk geweld. Ze doet opvallend optimistisch. Ze bespreekt tactieken en resultaten, gaande van het belang van de polaroid foto tot sociale media. Ze heeft een duidelijke visie: “We are not going to solve this problem by building more jails or by even building more shelters. It is about economic empowerment for women.”

#TEDxTalk #Actie #HuiselijkGeweld #Beleid #EconomischeOnafhankelijkheid #RoSakijkt