hier komen promoties & acties

Rapport Genderongelijkheid In Belgie 2024

Rapport Genderongelijkheid in België

Anno 2024 zijn er in België heel wat organisaties die de strijd tegen genderongelijkheid aangaan. Zo ook de sociaal-culturele organisatie Avansa: zij willen graag de handen uit de mouwen steken in de strijd tegen genderongelijkheid, maar willen dat op een onderbouwde manier aanpakken. Daarom klopte Avansa Kempen in augustus 2023 aan bij RoSa met de vraag om een overzicht te maken van hoe genderongelijkheid zich manifesteert in België en op welke manieren die strijd anno 2024 reeds wordt gestreden. Deze vraag leidde tot een nieuw rapport, Genderongelijkheid in België, dat op 27 mei 2024 werd voorgesteld in de UGC in Turnhout.

Het rapport vertrekt vanuit de basis - wat is gender en hoe werkt het? - en strekt zich uit over zes domeinen: economie, arbeid en zorg; onderwijs en opvoeding; geweld en discriminatie; lichaam en geest; politiek en beleid; vrije tijd, sport en cultuur. Binnen elk domein worden de belangrijkste bevindingen inzake genderongelijkheid opgelijst op basis van bestaande cijfers uit administratieve databanken, recente onderzoeken, rapporten en verslagen. Het rapport brengt daarmee de enorme ongelijkheid in België beknopt in kaart en bevestigt dat genderongelijkheid nog steeds wijdverspreid is en een effect heeft op iedereen, maar niet altijd even zichtbaar is. Het belang van genderbewust(e) regelgeving, onderwijs, geweldpreventie, opvoeding, stadsplanning, onderzoek, besluitvorming, enzovoort, wordt zo opnieuw aangetoond. 

Binnen elk thema worden ook heel wat goede praktijken uit binnen- en buitenland opgesomd die genderongelijkheid proberen aan te pakken. Het rapport laat op die manier zien dat er al heel wat initiatieven worden genomen en wil zo inspireren om zelf de handen uit de mouwen te steken.


Het rapport is voor iedereen gratis ter beschikking: je kan het hier integraal downloaden.

Heb je vragen over het rapport? Neem gerust contact op met RoSa via info@rosavzw.be of met Avansa via mieke.luyts@avansa.be.

#RoSabeweegt #RoSaschrijft #Rapport #Genderongelijkheid #België #2024 #Stavaza #Avansa