Hadewych - Geboorteplaats en datum ? - overleden 1248

Manuscript van HadewychAy al es nu die winter cout
Cort die daghe ende die nachte langhe
Ons naket daen een somer stout
Die ons ute dien bedwanghe
Schiere sal binghen dat es in schine
Bi desen nuwen jare
Die hasel brinct ons bloemen fine
Dat es een teken openbare
Ay vale vale milies
Ghi allen die nuwen tide
- si dexero non satis est –
Om minne wilt wesen blide

Strofische gedichten. Eerste lied.

Biografie

Het weinige dat we weten van Hadewych is dat ze leefde in de buurt van Brussel en later Antwerpen in de eerste helft van de dertiende eeuw. Ze was vermoedelijk van adel of toch een dame uit een gegoed milieu, want ze was vertrouwd met de hoofse zeden en gewoonten van haar tijd. Ze kreeg degelijk onderwijs, kende Nederlands, Frans en Latijn en was op de hoogte van de mystieke theologie.

Uit haar literair werk komt Hadewych naar voor als een sterke persoonlijkheid. Ze gaf geestelijke leiding aan een kleine groep gelijkgestemde vrouwen. De vrouwen leidden samen een religieus leven, maar zonder een kloostergelofte af te leggen. Met haar geschriften in de volkstaal wilde Hadewych haar medezusters, diegeen Latijnkenden, deelgenoot maken van haar mystieke inzichten en hen begeleiden naar een spirituele leefwijze.

Door God als autoriteit voor de inhoud van haar geschriften te beschouwen, onttrekt Hadewych zich aan het gezag van de officiële kerk en van de mannelijke theologen, die in het Latijn schrijven. Door haar eigengereide geloofsbeleving krijgt ze nogal eens ruzie met de kerkelijke autoriteiten.

Hadewych: leven en werk (Koninklijke Bibliotheek Nederland)

Oeuvre

Hadewych was de belangrijkste literaire vertegenwoordiger van de begijnen in het Middelnederlandse taalgebied. Met haar 45 Strofische Gedichten creëerde ze een nieuw literair genre, de mystieke minnepoëzie. Voor haar beschrijving van de mystieke liefdesrelatie tussen God en de mens liet ze zich inspireren door de Zuid-Franse liefdesgedichten van de troubadours en trouvères uit de twaalfde en dertiende eeuw.

De 14 Visioenen beschrijven haar intense mystieke ervaringen en in haar 31 Brieven , soms echte essays, schrijft ze aan verschillende vriendinnen over de manier waarop je moet handelen om mystieke belevingen te krijgen. Daarnaast hebben we van haar nog 16 Mengeldichten.

Hadewych: brieven en visioenen (Koninklijke Bibliotheek Nederland)

Aanraders uit de RoSa bibliotheek

'Welk een ketter is die vrouw geweest!': de plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie /
Annette Van Dijk. - Hilversum : Verloren, 2009. - (RoSa exemplaarnummer GIV2a/0665)

Women and experience in later medieval writing: reading the book of life / ed.: Anneke B. Mulder-Bakker ; Liz Herbert McAvoy . -New York : Palgrave MacMillan, 2009. - (RoSa exemplaarnummer: GIV2m/0137)

Belgische begijnen tussen de 12de en de 14de eeuw: schets van een vrouwelijke onafhankelijkheid / Caroline Godart, 2005 (RoSa exemplaarnummer FII m/0538)

A history of women philosophers : volume 2 : medieval, renaissance and enlightenment women philosophers A.D. 500-1600 / ed.: Mary Ellen Waithe . - Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic Publishers, 1989. - (RoSa exemplaarnummer FII h/0119)

Meer over Hadewych in de RoSa bibliotheek

Doorzoek de online catalogus met de trefwoorden: Hadewych, mystiek, middeleeuwen, poezie, begijnen