EPD2017Vrouwen verdienen in België gemiddeld nog steeds 20% minder dan mannen. Zij moeten dus tien jaar eerder beginnen te werken om hetzelfde loon te krijgen. zij-kant trekt samen met ABVV en de Europese PES Women ten strijde tegen de loonkloof v/m en organiseert op 14 maart Equal Pay Day.

 

 

 

 

 

Nieuwste cijfers

Uit de perstekst van Equal Pay Day 2017:

"Met een nieuwe president die meer oog heeft voor pussies dan voor de loonkloof, is equal pay een hot topic in de VS. In België staan we gelukkig verder dankzij de vijf jaar oude loonkloofwet, maar de loondiscriminatie blijft bestaan. Volgens de nieuwste cijfers over de lonen in België (2014), verdienen vrouwen per maand nog steeds 20% minder dan mannen (gemiddelde brutomaandlonen in de privésector). Daarom organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant samen met ABVV en de Europese PES Women op 14 maart Equal Pay Day: vrouwen moeten immers 20%, ofwel twee maanden en 14 dagen, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden."

Start vroeger voor een gelijk loon later

De dertiende Equal Pay Day-campagne wordt gevoerd onder het motto: start vroeger voor een gelijk loon later. Om evenveel te verdienen als mannen, zouden vrouwen immers tien jaar eerder aan hun carrière moeten beginnen.

Bekijk de bijbehorende campagnespot op de website van Equal Pay Day.

Deeltijds werk

Uit de perstekst van de Equal Pay Day 2017:

"Meisjes krijgen minder zakgeld dan jongens en een vrouwenpensioen ligt een kwart lager dan een mannenpensioen: voor vrouwen duurt de loonongelijkheid een leven lang. Toch is er ook verbetering merkbaar: alleenstaande en kinderloze vrouwen steken mannen stilaan voorbij op de loonladder. Naarmate de loopbaan vordert, en kinderen de combinatie werk-gezin bemoeilijken, struikelen vrouwen echter over de genderstereotiepe verwachtingen. De grote boosdoener is deeltijds werk: als we immers enkel de bruto-uurlonen van voltijds werkende vrouwen en mannen in de privésector vergelijken, dan is de loonkloof nagenoeg gedicht (van 15% in 2001 naar 5% in 2014). Dertien jaar Equal Pay Day-acties en sensibilisatie hebben hun nut hier bewezen." - Equal Pay Day 

Recht op voltijds werk

zij-kant vraagt in het kader van de Equal pay Day de beleidsmakers om de definitie van ‘voltijds werk’ te herbekijken. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen. Tot slot moet ook de verloftijd tussen partners beter verdeeld worden. Via een verplicht en 100% vergoed geboorteverlof krijgen ook vaders de kans om zorgtaken op te nemen. Een ouderschapsverlof naar Zweeds model, waarbij een deel exclusief voor de moeder en een deel exclusief voor de vader of meeouder wordt gereserveerd, garandeert een duurzame herverdeling van zorgtaken thuis.

Actie

Samen met zij-kant-voorzitster Inga Verhaert voert een campagneteam op dinsdag 14 maart actie aan het Brusselse Centraal Station. Ook elders in Vlaanderen vinden acties plaats. Meer info hierover op de website van Equal pay Day.

Op sociale media kan je onder meer terecht met #equalpayday #EPD2017.

Meer weten?

Vorige Campagnes

13 maart 2016: Recht op een voltijds job

equalpayday2In 2016 pleitten zij-kant en ABVV voor het recht op een voltijdse job. Deeltijds werk (en dus ook een deeltijds loon) bleef anno 2016 immers nog steeds een vrouwenzaak. In de spot 'The history of cleavage' riepen de initiatiefnemers daarom op om die andere ‘kloof’ meer aandacht te geven. Met het opvallende camapgnebeeld werd er duidelijk gemaakt dat voor de vrouw de portemonnee even hot is als de decolleté. #equalpayday #inhershoes - Meer info: Equal pay Day 2016

14 maart 2015: Vrouwen willen meer

equalpayday2In 2015 bonden zij-kant en ABVV de strijd aan met de traditionele rolpatronen in de Speak up campagne

18 maart 2014: "Het is schandalig..."

equalpayday3zij-kant en het ABVV vierden in 2014 hun tiende Equal Pay Day-campagne. Een deel van de loonkloof blijft onverklaard. Dit laat ruimte voor vooroordelen, stereotypering en discriminatie bij de loonvorming. Daarom vroegen het ABVV en zij-kant aan het grote publiek, werkgevers en beleidsmakers: “U vindt het schandalig dat kale, rosse, dikke of zwarte mensen minder verdienen. Waarom vindt u dit niet voor vrouwen …?”

20 maart 2013: Deeltijds werken

equalpayday4Eén van de belangrijkste redenen van het bestaan van de loonkloof is dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen. Dat was dan ook het thema van de Equal Pay Day-campagne van 2013. Ongeveer 44% van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover slechts 9% bij de mannen.

Die keuze voor deeltijds werk gebeurt helemaal niet zo vrijwillig. Voor 52% van de deeltijds werkende vrouwen is de combinatie tussen privéleven en werk de hoofdreden om deeltijds te werken.

Vrouwen worden dan dubbel zo hard getroffen: ze nemen een groter deel van de zorg op binnen het gezin en komen meer terecht in beroepen die in de richting van deeltijds werk zijn georganiseerd, zoals de distributie, de schoonmaak en de diensten aan personen.

Bekijk hier het promofilmpje, onder het motto: Extreme Housekeeping

2013-...: Rent a Man - actie van ACV Genderwerking

equalpayday5Rent a man is een sensibiliseringscampagne die de huidige stereotypen wil bestrijden. Immers ook mannen staan hun mannetje als het om het uitvoeren van huishoudelijke taken gaat. Niet alleen vrouwen zijn bekwaam.

'Huur hier de perfecte man voor elk corvee'. Met die boodschap wil de website 'Rent-a-man-now' aantonen dat mannen ook een bijdrage kunnen leveren in het huishouden. Want de loonkloof kan alleen bestreden worden als huishoudelijke taken ook gelijk verdeeld worden. Volgens het ACV begint de bestrijding van de loonkloof bij een gelijke verdeling thuis. Als je de stereotypen in de zorg thuis wegwerkt, en zorgt voor een gelijke verdeling van de zorgtaken, is er ook meer ruimte voor zowel man als vrouw om op het werk ook tot een gelijke verdeling te komen bij het opnemen van de verlofstelsels, carrièremogelijkheden, enz.

20 maart 2012: Invloed studiekeuze op de loopbaan en het loon

In 2012 voerden zij-kant en ABVV actie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te kaarten. De loonkloof bedroeg dat jaar 22% (uitgaande van bruto maandlonen in de privé-sector, met inbegrip van deeltijds werk). Dit was een lichte verbetering in vergelijking met 2011 toen de loonkloof nog 23% was. Aan dit tempo echter zal de loonkloof pas binnen 22 jaar volledig gedicht zijn. De campagne in 2012 legde de focus op de invloed van studiekeuze op de loopbaan en het loon.

Speerpunt van de campagne was de controversiële stelling: "Verklein de loonkloof. Word porno-actrice".

Studiekeuzes blijken nog steeds erg stereotiep te zijn. Een verschil in studiekeuze betekent ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en een onevenwichtige verdeling van vrouwen en mannen over de verschillende sectoren. Het kan ook anders! Meer info? Ga dan naar www.genderindeklas.be

25 maart 2011: Minder verdienen is langer werken

equalpayday7De Equal Pay Day-campagne focuste in 2011 specifiek op de pensioenproblematiek. Het idee achter de campagne was 'minder verdienen is langer werken'. De bonkende bomma's vielen in de smaak.

Bekijk hier het promofilmpje.

Een handige tool is de "Kleine gids voor grotere loongelijkheid - pdf".

2011: Ik stop met strijken: maart, maand van gelijk loon - actie van KAV en ACV

equalpayday8ACV en KAV riepen alle vrouwen op om te stoppen met strijken tot de loonkloof gedicht is. Daarom lanceerden ze de website 'ikstopmetstrijken.be' om mannen te leren strijken.