5 mei is de internationaal erkende dag waarop het werk van verloskundigen in de kijker gezet wordt.

Oorsprong

IDM2017Het was de International Confederation of Midwives (ICM) die eind jaren '80 van de 20ste eeuw het idee van de 'International day of the Midwife' naar voor schoof. Ze deden dit aan de hand van suggesties die voortkwamen uit diverse discussies van verschillende Vroedvrouwenverenigingen. Het initiatief kreeg formele vorm in 1992 en blijft tot op de dag van vandaag gevierd op 5 mei. 

Op 5 mei wordt elk jaar opgeroepen om te focussen op de vitale rol die verloskundigen (ook wel 'vroedkundigen' genoemd) spelen in de zorg die gepaard gaat met een geboorte. ICM zorgt hierbij jaarlijks voor een uniek campagnethema dat een bepaald aspect van de verloskunde/vroedkunde onder de aandacht brengt. Doel van de dag blijft de kennis van wat verloskundigen doen wereldwijd uit te breiden.

Van vroedvrouwen naar verloskundigen

Historisch gezien waren verloskundigen vrouwen, ook in de jaren '80 van de 20ste eeuw was dit over het algemeen nog steeds het geval, vandaar ook de oorspronkelijke Engelse naam 'International day of the Midwife' en de vaak gebruikte Nederlandstalige vertaling 'Internationale dag van de Vroedvrouw'. Ondersteund door onze eigen overtuiging inzake genderbewustheid & gelijke kansen enerzijds, en de evolutie dat anno 2017 ook jongens en mannen als verloskundige/vroedkundige aan de slag (kunnen) gaan anderzijds, kiezen we bewust voor de neutralere vertaling 'Internationale dag van de verloskunde'. 

Ook de officiële definitie van 'midwife' onderbouwt deze redenering.

Definitie 'Midwife' volgens ICM: een 'midwife' (vertaalt als zowel vroedvrouw als verloskundige/vroedkundige) is een persoon die een opleiding voor verloskunde heeft voltooid die in het land van herkomst is erkend en die is gebaseerd op de essentiële competenties van de ICM voor basisverloskundige praktijk in het kader van de ICM Global Standards for Midwifery Education; alsook heeft deze persoon de vereiste kwalificaties verworven om geregistreerd en/of wettelijk gelicentieerd te zijn om verloskunde uit te oefenen en de titel 'vroedvrouw' te gebruiken; en tot slot toont deze persoon de competenties om verloskunde in de praktijk uit te voeren.

Dit neemt uiteraard niet weg dat het merendeel van de verloskundigen wereldwijd - maar ook in België - ook nu nog steeds vrouwen zijn. Ook in de opleiding Vroedkunde zien we voorlopig nog erg weinig jonge mannen. Voor het academiejaar 2015-2016 waren in Vlaanderen slechts 7 van de 1977 studenten man. Dit heeft ook veel te maken met hoe het beroep gecommuniceerd wordt, namelijk 'de opleiding tot vroedvrouw (m/v)'. Vandaar onze keuze om op 5 mei - maar ook de rest van het jaar - over vroedkundigen/verloskundigen te spreken.

We zetten graag eenieder die voor dit beroep kiest in de bloemetjes, met aandacht voor het gegenderde karakter en taalgebruik die met het beroep gepaard gaan, alsook de gegenderde geschiedenis ervan (zie ook literatuursuggesties onderaan). 

Thema 2017

Het campagnethema van het ICM voor 2017 is als volgt: "Midwives, Mothers and Families: Partners for Life!".

IDM17 ENG Leaderboard 728x90px a

Het ICM roept op om ervaringen te delen over de partnerschappen tussen verloskundigen, moeders en hun families. Op sociale media kan je terecht met de hashtag #IDM2017.

Er werd voor de campagne ook een 'resource pack' samengesteld. Deze vind je hier (pdf).

 In Vlaanderen

Op 5 mei is er ook in Vlaanderen aandacht voor de Internationale dag van de verloskunde. De Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen (VBOV) reikt die dag een award, 'De gouden pinard', uit. Zowel een individuele verloskundige alsook een verloskundigenteam valt hierbij in de prijzen. Meer info: http://www.vroedvrouwen.be/nl/wie-wint-de-gouden-pinard-2017.

De VBOV organiseert op 5 mei ook een event volledig in het thema van IDM 2017. Meer info: http://www.vroedvrouwen.be/nl/activiteit/internationale-dag-van-de-vroedvrouw-ter-elst-edegem.

In het nieuws

Meer info online

Meer lezen over het thema

 IDM2017 boek1IDM2017 boek2IDM2017 boek3IDM2017 boek4IDM2017 boek5

 • The State of the World's Midwifery 2014. A universal pathway. A woman's right to health / Luc De Bernis - UNFPA, 2014 - RoSa ex.nr.: dd/000321
 • Best practices in midwifery: using the evidence to implement change / Barbara A. Anderson, 2013 - RoSa ex.nr.: Ck/0098
 • Dag zuster: verpleegkundigen en vroedvrouwen vertellen / Mieke De Jaegher, 2012 - RoSa ex.nr.: T/1206
 • Making women's medicine masculine: the rise of male authority in pre-modern gynaecology / Monica H. Green, 2008 - RoSa ex.nr.: Cm/0069
 • A pleasing birth: midwives and maternity care in the Netherlands / Raymond De Vries, 2005 - RoSa ex.nr.: Cg/0137
 • Decentering care for mothers: the politics of midwifery and the design of Finnish maternity services / Sirpa Wrede, 2001 - RoSa ex.nr.: Cg/0116

 

 • De gynaecologie als belichaming van vrouwen: verloskunde en gynaecologie 1840-1920 / Lidy Schoon, 1995 - RoSa ex.nr.: Ck/0075
 • Midwifes without training: practices and beliefs of traditional birth attendants in Africa, Asia and Latin America / Yvonne Lefèber, 1994 - RoSa ex.nr.: Cm/0025
 • Gender, work and medicine: women and the medical division of labour / Elianne Riska, 1993 - RoSa ex.nr.: EII a/0342
 • A midwife's tale: the life of Martha Ballard, based on her diary, 1785-1812 / Laurel Thatcher Ulrich, 1991 - RoSa ex.nr.: T/1250
 • Midwives and medical men: a history of inter-professional rivalries and women's rights / Jean  Donnison, 1977 - RoSa ex.nr.: Cm/0019

 

Meer publicaties uit de RoSa-bib kan je terugvinden via het gebruik van (onder meer) volgende trefwoorden:

VERLOSKUNDE / MOEDERSCHAPSZORG / GEZONDHEIDSZORG / VERLOSKUNDIGEN / REPRODUCTIEVE GEZONDHEID / ZWANGERSCHAPPEN / BEVALLING / ...