lucieFeministisch activiste Lucie Van Combrugge, die voornamelijk actief was in de strijd voor het recht op abortus, is op 72-jarige leeftijd overleden.

 

Van Crombrugge was sinds de jaren 70 actief in de strijd voor het recht op abortus. Ze was tijdens haar activisme actief lid van het Vrouwen Overleg Komitee en Dolle Mina in Gent. Later maakte ze ook de overstap naar het Kollektief Anticonceptie, dat sinds 1980 in een gesloten huis in Gent illegaal abortussen uitvoerde. Van 1996 tot 2009 trad ze als coördinatrice op van datzelfde Kollektief.

Naast het werk in het Kollektief bleef Van Crombrugge ijveren voor het recht op zelfbeschikking. Ze zou uitgroeien tot één van de drijvende krachten achter de Belgische abortuswet, die op 3 april 1990 een feit werd. Al voldeed de wet niet helemaal aan de wensen van Van Cromburgge. 

"De abortuswet betekende een gedeeltelijke legalisering. Maar wij wilden dat abortus volledig uit het strafrecht werd gehaald en als gewone medische ingreep een plek zou krijgen in de gezondheidszorg. Dat hebben we helaas niet kunnen bekomen."

(Lucie Van Crombrugge, interview solidair.org)

Ze bleef dan ook na 1990 - tot aan haar overlijden - het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw verdedigen en verzette zich tegen elke vorm van moralisering en criminalisering van abortus bij een ongewenste zwangerschap. In de woorden van de VUB wijdde "Van Crombrugge zich vanuit een diepgaand sociaal, feministisch en vrijzinnig engagement aan de politieke strijd voor het recht op abortus en de concrete hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen".

In 2015 mocht Van Crombrugge samen met wijlen Dr. Willy Peers een eredoctoraat in ontvangst nemen aan de VUB voor hun gezamelijke inzet in de strijd voor het recht op abortus.

Lucie Van Crombrugge laat een man en drie kinderen na.

Meer informatie online 

In de RoSa-bibliotheek

  • Lucie Van Crombrugge: coördinatrice van Kollektief Anticonceptie Gent / Artikel in De Standaard 04/09/2000
  • Tien jaar abortuswet in België : analysen en getuigenissen / Amy (e.a.), Jean-Jacques / 2000 / RoSa ex.nr.: Cc/0130
  • Pro-Vita boek ontvlamt in Gents abortuscentrum / Artikel in DE MORGEN 20/02/1990
  • De politieke besluitvorming betreffende het abortusvraagstuk in België : inhoudsanalytisch onderzoek van de Vlaamse Dagbladpers van 1973 tot 1975 / Kerrinckx, Nadine / 1983 / RoSa ex.nr.: Cb/0017
  • Abortuswetgeving België / Belgisch Staatsblad / 1976 / RoSa ex.nr.: Cc/0042
  • Dossier abortus : de feitelijke toestand in België / Barbier, G. / 1974 / RoSa ex.nr.: Ca/0017

Opzoeken in RoSa's online catalogus kan onder meer via volgende trefwoorden: Van Crombrugge Lucie / Abortus / Abortusbeweging / Peers Willy.