ggi2017grootDe gendergelijkheidsindex wordt jaarlijks opgemaakt door het Wereld Economisch Forum om te bekijken of vrouwen en mannen in 144 landen dezelfde kansen krijgen op vier domeinen: economie, politiek, onderwijs en gezondheid.

België

Sinds 2006 is België er op vooruitgegaan van plaats 54 naar 31 in 2017, maar in 2013 stond België nog op de 11e plaats en in 2016 op de 24e plaats. De grotere aandacht voor gendergelijkheid in internationale verdragen als de Milleniumdoelstellingen heeft werelwijd geleid tot het nastreven van gelijke rechten en kansen voor meisjes en jongens en mannen en vrouwen in landen waar voorheen weinig of niet werd omgegekeken naar genderproblematieken. 

België behaalt in de gendergelijkheidsindex van 2017 een 31e plaats, met een score van 0,739 (1=beste score, 0=slechtste score) net na Moldavië en vlak voor Nederland, en op 0,139 punten van koploper Ijsland met een score van 0,878. Vorig jaar stond België nog op de 24e plaats. Die daling is vooral toe te schrijven aan ongelijkheid op economisch en politiek vlak.

Vrouwen verdienen in het algemeen nog steeds minder dan mannen. In 2017 bedraagt het gemiddelde loon van een vrouw 31.420 euro, 17.054 euro minder dan het loon van een man. Het jaar daarvoor was het loonverschil iets lager met 15.723 euro. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat typische vrouwelijke functies over het algemeen slechter betaald worden en vrouwen meer deeltijds werken dan mannen. 

Ook op politiek vlak is er nog werk aan de winkel: slechts 38% vrouwelijke parlementsleden en 23,1% vrouwelijke ministers. In België is het sinds 1994 bij wet verplicht een minimumpercentage van dezelfde sekse op de lijsten te plaatsen. Met ingang van 1999 is dit 33%. Sindsdien is er niet veel vooruitgang te bespeuren in de politiek omdat de maatregelen die genomen worden vooral te maken hebben met het kandidaatstellingsproces. 

ggi2017

Wereldwijde ranking

Net zoals vorig jaar scoren de Scandinavische landen het best. Ijsland staat op de eerste plaats gevolgd door Noorwegen, Finland, Rwanda en Zweden. Syrië, Pakistan en Yemen staan onderaan in de lijst. Vooral aan economische gelijkheid moet nog hard gewerkt worden. Het zal nog 217 jaar duren vooraleer vrouwen even veel verdienen als mannen, vorig jaar was de prognose nog 170 jaar. 

In de pers