Amerikaanse en Britse pers melden ons het overlijden van de Amerikaanse kunsthistorica Linda Nochlin. Haar essay "Why have there been no great women artists?" (1971) gold als de start van een nieuw feministisch perspectief op de wereld van de kunst en kunstgeschiedenis. Linda Nochlin werd 86 jaar oud.

Linda Nochlin in een notendop

Linda Nochlin werd geboren als Linda Natalie Weinberg op 30 januari 1931 in Brooklyn, New York. Later zou ze de naam van haar eerst man, Philip H. Nochlin, overnemen. Ze zou tijdens haar professionele carrière uitgroeien tot een meermaals bekroonde kunsthistorica met een boon voor een feministisch perspectief.

Nochlin overleed op 29 oktober 2017 aan de gevolgen van kanker. 

“Why Have There Been No Great Women Artists?"

05 LindaNochlin bodyIn 1971 verscheen Nochlin's artikel "Why Have There Been No Great Woman Artists?" in het tijdschrift Art News. De tekst wordt gezien als één van de grondvesten van de feministische kunstgeschiedenis.The Guardian noemt het 'Ondeugend, provocerend en iconoclastisch'. Nochlin nam in haar essay de machtige instellingen van de kunstwereld onder de loep, met een focus op hoe zij een impact hadden op vrouwen. 

Geen enkel onderwerp ging ze hierbij uit de weg: van het in vraag stellen van de historische beperking dat je als vrouw in de kunstwereld verwacht werd om de rol van model of muze in te vullen tot het idee dat enkel mannen onder de noemer 'genie' zouden kunnen vallen. Ook het nogal beperkte beeld van de vrouwelijke seksualiteit liet ze niet onaangeroerd. Zowel insitutionele beperkingen als sociale conventies nam Nochlin onder de loep en ook de vraag 'Wat is kunst?' bleef niet ongemoeid. 

"Why have there been no great women artists? The question is crucial, not merely to women, and not only for social or ethical reasons, but for purely intellectual ones as well. If, as John Stuart Mill so rightly suggested, we tend to accept whatever is as "natural," this is just as true in the realm of academic investigation as it is in our social arrangements: the white Western male viewpoint, unconsciously accepted as the viewpoint of the art historian, is proving to be inadequate."

Linda Nochlin's essay bleek de eerste stap in een proces dat ook vandaag nog voortduurt: het herbekijken van kunst en kunstgeschiedenis door een feministische bril.

Bron foto: https://alumsdigest.vassar.edu/issues/2012/02/on-campus.html 

Kunsthistoricus, professor en auteur

De nood aan een nieuwe - feministische - blik op kunst en kunstgeschiedenis was iets dat Linda Nochlin erg serieus nam. Ze schreef er niet enkel meermaals over, ze nam het thema ook uitgebreid op in de lessen over kunst die ze als professor zou doceren. De zoektocht naar wat het nu net betekende om te schrijven, denken en kijken als vrouw zou ze de rest van haar professionele carrière met zich meedragen. 

Haar essay "Starting from Scratch: The Beginnings of Feminist Art History" (1994) biedt een interessante blik op Nochlin's eigen 'feministe worden'. In haar eigen woorden: "In 1969, three major events occurred in my life: I had a baby, I became a feminist, and I organized the first class in Women and Art at Vassar College."

Nochlin was ook co-curator van een aantal monumentale tentoonstellingen over de geschiedenis en prestaties van vrouwelijke kunstenaars. Een bekend voorbeeld is de expo "Global Feminisms" die werd tentoongesteld in het Amerikaanse Brooklyn Museum of Art in 2007

Auteur van boeken, maar vooral van artikels en essays

Hoewel Linda Nochlin auteur is van meerdere boeken, vond ze het zelf cruciaal dat haar werk toegankelijk was, ook voor zij die zich mogelijks geen boeken konden veroorloven of zij die haar boeken niet meteen zouden aanschaffen. Nochlin besteedde dan ook het merendeel van haar schrijftijd aan artikels en essays voor diverse magazines, zoals The Art Bulletin, Art in America & Art News. Later zou ze deze artikels verzamelen in diverse collecties, waaronder ook Women, Art and Power (1988) & Representing Women (1999). Beide boeken zijn in de RoSa-bibliotheek te raadplegen. 

Invloed van Edward Said's Oriëntalism (1978)

Linda Nochlin's werk zou op een bepaald moment ook sterk beïnvloed worden door de noties die door Edward Said uiteengezet werden in zijn baanbrekende boek Oriëntalism (1978). Door het toepassen van Said's theorieën werd Nochlin één van de eerste kunsthistorici die de notie van oriëntalisme toepaste op de studie van de kunstgeschiedenis. 

Oriëntalisme werd toegelicht als het feit dat 'het Westen' op een zeer paternalistische manier naar 'het Oosten' keek en deze manier van kijken ook meenam in weergaven van 'het Oosten', bijvoorbeeld in de kunstwereld. Oriëntalisme als een specifieke blik van West op Oost. 

In de pers

In de RoSa-bibliotheek

woman artistsrepresenting womenpower 

  • Women artists: the Linda Nochlin reader / Maura Reilly, 2015 - RoSa ex.nr.: W2/0133
  • Representing women / Linda Nochlin, 1999 - RoSa ex.nr.: GIV2m/0049
  • Women, art and power and other essays / Linda Nochlin,1989 - RoSa ex.nr.: M/0014

Opzoeken in RoSa's catalogus kan onder meer via volgende trefwoorden: Nochlin Linda / kunstgeschiedenis / kunstkritiek / feministisch.