Professor-emeritus Emma Vorlat was de eerste vrouwelijke vicerector van de KU Leuven. Op vijftien november is zij op 88-jarige leeftijd in Leuven overleden.

Emma Vorlat in een notendop

Emma Vorlat studeerde zelf aan de universiteit in een tijd waar velen nog dachten dat studeren niets voor vrouwen was en er zo goed als geen vrouwelijke rolmodellen waren. Uiteindelijk zou ze in 1963 doctoreren aan de faculteit Letteren van de KU Leuven en begon ze er les te geven. In 1985 werd ze door de toenmalige rector Roger Dillemans aangesteld als groepsvoorzitster van de humane wetenschappen. Later was ze ook voorzitter van de Onderwijsraad.

emmavorlatgroot

Bron foto: KU Leuven

Voorvechtster van gelijke kansen voor vrouwen en mannen aan de universiteit

In 1988 richtte ze mee de denkgroep Vrouw en Universiteit op en later leidde ze de interfacultaire raad Vrouw-Man-Universiteit. In al haar functies ijverde ze voor gelijke kansen voor vrouwen aan de universiteit. Er waren in die tijd nog niet veel vrouwelijke hoogleraars en ze probeerde daarom vrouwelijke studenten te stimuleren. Concrete maatregelen om vrouwen te ondersteunen waren er toen nog niet, maar ze probeerde wel steeds te pleiten voor benoemingen en bevorderingen van vrouwelijke kandidaten. Geleidelijk aan begonnen haar collega’s van hun vooroordelen af te stappen.

In een Open brief aan de vrouwen (1973) hield ze een pleidooi voor ‘een nieuw humanisme’ waarin de man ook gevoelig mag zijn, en de vrouw het recht heeft verstandig te zijn. Tegelijkertijd zou Emma Vorlat altijd een voorvechtster blijven van arbeidsomstandigheden beter aangepast aan het gezin, naschoolse kinderopvang en vele andere voorzieningen die nodig waren om vrouwen gelijke kansen te geven. Als getrouwde moeder van vier wist ze hoe moeilijk een loopbaan en een gezin te combineren waren.

In de RoSa bibliotheek

  • Open brief aan de vrouwen. Emma Vorlat. Tielt: Lannoo, 1973. (RoSa ex. nr: FIIa/64)