Gender Pay Gap in Europe

RoSa is een van de partners in het grote Gender Pay Gap project dat mede gefinancierd wordt door het PROGRESS programma van de Europese Commissie. Vanuit een doorgedreven analyse van de loonkloof in twee sectoren, gaan we samen met partners uit Duitsland, Estland, Kroatië, Oostenrijk en Spanje op zoek naar alternatieve manieren om de loonkloof aan te pakken en dit samen met gendergelijkheidsinstituten en vakbonden.

Binnen het project wordt ook een uitgebreid Europees netwerk Gender Wage Watchers op poten gesteld. Interesse om aan te sluiten? Contacteer ons gerust of schrijf je in via onderstaande website.

Blijf op de hoogte van de vorderingen van dit project via www.genderpaygap.eu.

Gelijk loon en de Europese Unie

Statistieken

Sinds februari 2015 heeft Eurostat een website waarop alle statistieken en cijfergegevens over de loonkloof in de Europese Unie zijn samengebracht.

2015 eurostat unadjusted hourly wages

2015 eurostat parttime

Acties en campagnes

gelijk loon euIn 2010 is de Europese Commissie in alle EU-landen een informatiecampagne gestart over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. 

In 2011 is de Europese Commissie nog een stap verder gegaan en riep ze, geïnspireerd door nationale actiedagen, 5 maart uit tot de allereerste Europese Equal Pay Day. Gemiddeld verdienen Europese vrouwen 17,5% minder dan mannen (op basis van het gemiddeld uurloon in alle sectoren van de economie). Dat is een daling met 0,5% in vergelijking met 2010. Opvallend vindt de Commissie dat de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in sommige landen zelfs toenemen.

Ondertussen werd de vierde European Equal Pay Day gehouden. Net als in 2013 viel die in 2014 op 28 februari. Dat betekent dus dat de globale loonkloof in Europa in vergelijking met het jaar voordien niet is gedaald. Het recentste cijfer toont voor de Europese Unie een gemiddelde loonkloof van 16,4%.

In 2014 werd er geen Europese Equal Pay day georganiseerd.

Paygap in EU 2014

uit: 2014 brochure 'Tackling the gender pay gap in the European Union'

Alle informatie over de loonkloof op Europees niveau en de campagne die wordt gevoerd om de beloningsverschillen aan te pakken.

Ook in onze buurlanden wordt aandacht besteed aan de loonkloof:

Equal Pay Day (V.S.)

logo ncpeIn 1996 organiseert het National Committee on Pay Equity (NCPE) voor het eerst een Equal Pay Day

Hiermee willen ze protesteren tegen de loondiscriminatie op grond van sekse en etniciteit. Het NCPE, opgericht in 1979, verenigt meer dan 80 organisaties zoals vakbonden, vrouwenorganisaties en burgerrechtenorganisaties met als doel de oneerlijke loonkloof weg te werken.

Omdat vrouwen gemiddeld een kwart minder verdienen dan mannen, moeten zij langer werken voor hetzelfde loon. Dat Equal Pay Day in de V.S. altijd op een dinsdag in de maand april valt, is daarom niet toevallig. Het geeft aan hoeveel langer een vrouw in de Verenigde Staten moet werken om even veel te verdienen als wat een man verdiende in het voorbije jaar. Dinsdag symboliseert de dag waarop het weekloon van vrouwen het mannenloon van de voorbije week bijbeent.

De volgende Equal Pay Day is op dinsdag 4 april 2017.

Rapporten

Er bestaan een aantal interessante vergelijkende onderzoeken omtrent de omvang en de oorzaken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. De belangrijkste rapporten vind je hier.

Frozen in time: Gender pay gap unchanged for 10 years

2012 ITUC frozenintimeDit is een rapport van de International Trade Union Confederation ITUC uit 2012. Het rapport focust op de loonkloof in 43 landen wereldwijd. Voor de eerste keer heeft de ITUC ook een analyse op sectorniveau gedaan. Het rapport trekt 4 belangrijke besluiten:

  1. Er is de voorbije tien jaar geen significante vooruitgang in het dichten van de loonkloof.
  2. In sectoren waar een sterke vakbond is, is de loonkloof kleiner; o.a. door het minimumloon.
  3. Discriminatie op de werkvloer bestaat nog steeds.
  4. Het bestaan van een "kindpenalty" wordt bevestigd.

Lees meer - pdf

How to close the gender pay gap?
Stategies and good practices of States and social partners in Europe

How to close the gender-pay-gap 2010Het Belgische Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceerde in 2010 deze Engelstalige gids in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Deze gids bevat goede praktijken die door de lidstaten van de Europese Unie, andere Europese landen alsook Europese sociale partners werden aangewend om de loonkloof tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers te verminderen.

The Gender Pay Gap in Europe from a Legal Perspective

Dit rapport, opgesteld door het "Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality" van de Europese Commissie, maakt een analyse van het interne beleid van de lidstaten, verschillende initiatieven en wetgevende middelen gericht tot het verkleinen van de loonkloof. Het rapport vestigt ook de aandacht op een aantal good practices die al door de lidstaten zijn geïmplementeerd. RoSa exemplaarnummer dd/000094

The global gender pay gap

The global gender pay gapThe global gender pay gap - februari 2008 - pdf.

Dit is een uitgave van de International Trade Union Confederation ITUC. Er zijn cijfergegevens beschikbaar voor 63 landen. Alle data is afkomstig van openbare bronnen zoals Eurostat of ILO en van WageIndicator.

Volgens deze bronnen bedraagt de globale loonkloof tussen mannen en vrouwen bijna 10%. In het rapport wordt wel aangegeven dat de reële loonkloof naar alle waarschijnlijkheid een pak hoger ligt omdat de officiële bronnen bijvoorbeeld geen rekening houden met de informele economie waarin vooral vrouwen zijn tewerkgesteld. Ook zijn de statistieken in de ontwikkelingslanden niet altijd even beschikbaar.

Gender Pay Differentials. Cross-National Evidence from Micro-Data

Gender Pay Differentials. Cross-National Evidence from Micro-DataDit rapport, onder redactie van Benoît Mahy, Robert Plasman en François Ryck, bundelt een aantal onderzoeken over de loonkloof. De nadruk ligt op Europese landen maar er is ook een artikel over Nieuw-Zeeland.

(RoSa exemplaarnummer EIIi 58).