Meisjes zijn anders. En jongens ook.

Stereotiepe ideeën over mannen en vrouwen spelen onbewust een grotere rol dan je zou denken. Ze beperken de mogelijkheden en verwachtingen van jongens en meisjes. Precies daarom is het belangrijk dat leerkrachten genderbewust voor de klas staan en dat ze leerlingen aanleren om kritisch met genderverwachtingen om te gaan.

Genderverschillen in het onderwijs

genderverschillen

Studiekeuzeleerprestaties en leergedrag

De aparte jongens- en meisjesscholen liggen alweer een tijdje achter ons, maar dit heeft de ongelijkheden tussen jongens en meisjes niet weggewerkt. Er blijven opvallende verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs wat betreft studiekeuze, leerprestaties en leergedrag.

Lerarenkorps & verborgen curriculum

Ook het genderevenwicht in het lerarenkorps is al een tijdje zoek: in de laatste decennia is deze sterk vervrouwelijkt. Daarnaast blijven ook genderverwachtingen een rol spelen in het verborgen curriculum van de school: de (onbewuste) verwachtingen van leerkrachten, directie en medeleerlingen voor meisjes en jongens; de schoolvisie op gender, de schoolcultuur, het lesmateriaal (hoe worden meisjes en jongens afgebeeld? hoe komen ze voor in verhalen en vraagstukken?) ,... 

Alles samen geeft dit mee vorm aan onze verwachtingen en ideeën rond mannelijkheid en vrouwelijkheid. 

Een genderbewuste aanpak

Een genderbewuste aanpak kan hierop een antwoord bieden. Leerkrachten nemen hun eigen ideeën, ervaringen en verwachtingen over jongens en meisjes mee en dit stuurt onbewust hun reacties. Een leerkracht die zich hiervan bewust wordt, is een betere leerkracht. Zij of hij benadert de leerling als individu, wars van (gender)stereotypen.
Dit betekent niet dat leerkrachten de verschillen tussen jongens en meisjes zomaar moeten negeren of dat we pleiten voor een rolomkering tussen jongens en meisjes. Een genderbewuste aanpak houdt namelijk rekening met de verschillen tussen jongens en meisjes, maar staart zich daar ook niet blind op.

Een genderbewuste leerkracht heeft respect voor de eigenheid van elke leerling, maar probeert traditionele rolpatronen en verwachtingen te doorprikken en gaat voor gelijke kansen voor jongens en meisjes.

genderindeklas.beTips en Suggesties voor genderbewust lesgeven op www.genderindeklas.be