hier komen promoties & acties

Op de hoogte blijven van RoSa thema's en actua?

Ontvang onze tweewekelijkse Pers:pectief waarin we een actueel of onderbelicht thema bespreken vanuit een genderperspectief, of kies voor onze driemaandelijkse Uitgelezen met tal van boekrecensies, interviews, de nieuwste aanwinsten in onze almaar groeiende collectie en nog veel meer, telkens rond één specifiek thema.

Schrijf je in

Tools

Op deze pagina vind je alle tools die RoSa (mee) ontwikkelde.

Als kenniscentrum voor gender en feminisme wil RoSa het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving helpen wegwerken. Dit doen we onder meer door een breed publiek te informeren over wat gender precies is, hoe gend

ermechanismen werken en wat de impact hiervan is op ieders individuele levensloop en in de bredere samenleving.

Omdat opvoeding en onderwijs een cruciale rol spelen in het reproduceren of juist doorbreken van dominante gendernormen en de daarmee gepaarde gaande genderongelijkheid, zet RoSa specifiek op deze sectoren in. Daarom ontwikkelen we op gezette tijden gratis praktische tools waarmee we professionals aanmoedigen en ondersteunen om genderbewust(er) aan de slag te gaan.


Toolkit Genderbewuste communicatie

Via de communicatie van een organisatie of bedrijf worden heel wat waarden gereflecteerd. Door genderbewust te communiceren toon je dat je respect voor diversiteit, inclusie en gelijkheid hoog in het vaandel draagt en dat je werk wil maken van gelijke kansen in je interne en externe werking. Daarnaast bereik je met genderinclusieve communicatie een breed publiek. Het kan je doelgroep of klantenbestand helpen uitbreiden, en klanttevredenheid verhogen.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar tools rond genderbewuste communicatie ontwikkelde RoSa vzw een beknopte handleiding. Daarmee willen we professionals inspireren en ondersteunen om kritisch na te denken over hun communicatie en deze zo inclusief mogelijk aan te pakken. In deze toolkit ontdek je wat genderbewuste communicatie precies inhoudt, waarom dat belangrijk is en hoe je dat doet.


Toolkit Gender in de kleuterklas

De toolkit Gender in de kleuterklas reikt kleuterleerkrachten en -opvoeders concrete handvatten aan om in hun dagelijkse praktijk met kleuters rekening te houden met de impact van gender. Naast meer informatie over wat gender precies is, vind je er ook talloze tips en tricks, creatieve activiteiten en nuttige aandachtspunten. In die zin kan de toolkit ook voor ouders of andere geïnteresseerden een fijne eerste kennismaking betekenen met gender.Toolkit Gender in de lagere school en in de naschoolse kinderopvang

De toolkit Gender in de lagere school en in de naschoolse kinderopvang wil gender op een laagdrempelige manier behapbaar maken aan de hand van herkenbare voorbeelden. Bovendien mag je je verwachten aan een schat aan concrete lesideeën, toffe activiteiten en nuttige tips om samen met kinderen van zes tot twaalf jaar na te denken over genderstereotypen.Toolkit Gender in het secundair onderwijs

De toolkit Gender in het secundair onderwijs biedt heel wat informatie en tips & tricks voor leerkrachten in het secundair onderwijs die genderbewust voor de klas willen staan. Bovendien vind je er ook (les)ideeën om gender bespreekbaar te maken in de klas op maat van jongeren. Ook directies en beleidsmakers vinden hier heel wat inspiratie om genderbewust te werken.

Également disponible en français.

Lessenpakket Gender in het secundair onderwijs

Het lessenpakket Gender in het secundair onderwijs is bedoeld voor leerkrachten in het secundair onderwijs die het met hun leerlingen over gender willen hebben. Naast een korte inleiding over wat gender (niet) is en een handleiding voor het gebruik van dit lessenpakket, bevat het uitgewerkte lesactiviteiten op maat van jongeren - inclusief werkbladen en infofiches - over verschillende aspecten van gender zoals genderstereotypen en genderongelijkheid. Dankzij de verschillende thema’s, moeilijkheidsgraden en manieren om te differentiëren kan dit lessenpakket gebruikt worden door alle leerkrachten in eender welke graad of finaliteit, welk vak ze ook doceren.

Également disponible en français.


De Grote Gendershow: een educatieve video van 50'

De Grote Gendershow, gerealiseerd door productiehuis Poolhert, duurt niet toevallig ongeveer vijftig minuten en past daarmee perfect in het bestek van een lesuur. Vanwege de coronacrisis kon onze populaire vorming gender voor beginners namelijk niet langer fysiek gegeven worden in scholen en besloten we een deel van de inhoud te digitaliseren in een educatieve video waarmee leerkrachten zelf aan de slag kunnen tijdens de les. Een leuke mix van jong en oud komt aan het woord en wisselt van gedachten over de impact van gender op onze samenleving. Daarnaast worden enkele basisconcepten en de meest voorkomende vragen rond gender toegelicht door verschillende experts. Benieuwd? Bekijk de Grote Gendershow!Handleiding EquiSchools: samen met jongeren werken aan een (gender)gelijke en geweldloze samenleving

Gericht op educatie en reflectie wil deze handleiding professionals ondersteunen om autonoom een educatief traject samen te stellen voor de promotie van (gender)gelijkheid en de preventie van (gendergerelateerd) geweld. De handleiding werd ontwikkeld voor professionals die werken met jongeren vanaf 16 jaar in een stedelijke context en biedt ondersteuning rond acht centrale thema's: gender, netwerk & zorg, emoties, identiteit & discriminatie, relaties, seksualiteit, seksueel geweld en geweld. Per thema vind je enerzijds wat achtergrondinformatie terug en anderzijds enkele compleet uitgewerkte workshops om samen met jongeren mee aan de slag te gaan. De opbouw is zorgvuldig gekozen en de kracht  van het programma schuilt bovenal in de duur en intensiteit van het traject. Afsluiten van een traject doe je steeds met het creëren van een bewustmakingscampagne. Bovendien bevat de handleiding talrijke lees- en kijktips, infobladen, nuttige links en handige richtlijnen die je helpen omgaan met uitdagende situaties.

EquiSchools is een project van Movemen (vzw Zijn – Beweging tegen Geweld en RoSa vzw – Kenniscentrum voor gender en feminisme) waarin samen met secundaire scholen werd gewerkt aan een omgeving waar gendergelijkheid en gelijke kansen centraal staan, met het oog op de preventie van geweld. EquiSchools wordt mogelijk gemaakt met de steun van Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers.

Ben jij ook benieuwd naar wat de EquiSchools handleiding allemaal te bieden heeft? Lees hier meer en vraag je eigen exemplaar aan.