hier komen promoties & acties

Blijf op de hoogte van RoSa's aanbod

Als kenniscentrum ontwikkelt RoSa geregeld gratis educatieve en sensibiliserende tools rond gender en feminisme. Ontvang als eerste een mail wanneer RoSa haar aanbod uitbreidt.(max. 3 mails per jaar)

Schrijf je in

Trajecten

RoSa vzw biedt langdurige begeleidingstrajecten op maat over gender

Binnen het sensibiliserende luik van onze werking, biedt RoSa vzw vormingen en screenings aan. In sommige gevallen creëert zo'n eenmalig vormings- of screeningsmoment het juiste élan binnen een groep mensen om zelf verder met gender aan de slag te gaan, maar niet altijd. Vaak blijkt dat er nood is aan, of liever vraag is naar, diepgaandere begeleiding. Enerzijds om na afloop van een vorming of screening concreet aan de slag te gaan met de vergaarde info, anderzijds om een duurzame(re) impact te verwezenlijken binnen de school, de organisatie of het bedrijf in kwestie.

“Voor mij was deze opleiding een eyeopener, ik werd verplicht na te denken over dingen waar ik vroeger nooit bij stilstond.” deelnemer aan een sessie over gender en sport in 2020

Komen wij in aanmerking voor trajectbegeleiding?

We bekijken alle aanvragen, hoe klein of groot je vzw, organisatie, instelling, school of bedrijf ook is. Dit betekent echter niet dat we kunnen ingaan op alle aanvragen. We gaan samen na wat jullie concrete behoeften en noden zijn, en hoe en in welke mate RoSa vzw hierop kan inspelen.

Om een idee te geven van de diversiteit van eerdere begeleidingsprocessen: we gaven in het verleden al trajectbegeleiding aan scholen, transportbedrijven, NGO's, kinderopvang, vzw's, culturele organisaties en organisaties uit het jeugdwerk. 

Zo klopten NGO's bij ons aan voor een vorming rond gender en duurzame ontwikkeling in de Noord- en Zuidwerking, begeleiding in het opstellen van genderindicatoren voor de eigen werking, het uitschrijven van een gendercharter of genderbeleid, of de evaluatie van een toolkit. 

Organisaties vragen vaak een algemene vorming rond gender voor het voltallige team, gevolgd door een specifiekere workshop over gendergerelateerde thema’s voor de communicatiemedewerkers of projectmedewerkers. Ook een genderscreening van een jaarplan of jaarverslag met begeleiding, of assistentie bij aanwervingsprocedures zijn opties.

Scholen vragen vaak specifiek naar begeleiding om tot een genderbewust(er) schoolbeleid te komen. Hoe kunnen we genderbewust(er) voor de klas staan? Maar ook aankleding van de school, schoolbeleid, omgang met ouders en leerlingen, aankoop materiaal, et cetera, nemen we onder de loep. 

Hoe lang duurt een traject?

We noemen onze trajecten 'langdurig' omdat we kiezen voor nauwe begeleiding met meer dan één reflectiemoment. Hoe lang een traject effectief duurt, spreken we af in onderling overleg. 

In principe voorzien we in een duidelijk plan van aanpak verschillende begeleidingsmomenten op verschillende tijdstippen, omdat organisaties, vzw’s, scholen, bedrijven en instellingen hun werking tussentijds willen evalueren en verbeteren door waar nodig bij te sturen, met op het einde van het traject een feedbackmoment.

Verlenging van een eerder vastgelegd traject kan ook. 

Wat is de impact van een gendertraject op de werking van onze organisatie?

We zijn ons ervan bewust dat een gendertraject binnen een organisatie niet in de plaats van, maar bovenop het gewone werk komt. We proberen de inhoud alsook de aanpak dan ook zo hands on en praktisch mogelijk te maken, waarbij de vraag 'hoe nuttig is het voor de dagelijkse werking van de deelnemers?' voorop staat. 

Doel van een traject is in eerste instantie om de deelnemers door een andere (gender)bril naar hun eigen werking te laten kijken, eigen vooroordelen of blinde vlekken te leren (h)erkennen en in vraag te stellen. Zodoende willen we hen een diverse waaier aan haalbare opties en handvatten aanbieden die het mogelijk maken hun job op een genderbewustere, -sensitievere en -responsievere manier uit te voeren. 

Rode draad in het traject blijft: de relevantie voor de concrete werksituatie.

"We volgden met het team internationale samenwerking een vorming rond gender bij RoSa, wat een heel aangename en leerrijke ervaring was! Enkele zaken die voor mij de begeleiding van RoSa kenmerken: heel zorgzaam, een mooi voortraject met veel aandacht voor onze verwachtingen, leernoden en context (we werkten op basis van cases in onze partnerlanden), een hele boel handige tools en literatuurtips, en nog vele mailtjes na de opleiding met daarin links naar nuttige info, artikels, etc. Het was een bom aan info op één halve dag! Zeker een aanrader!" medewerker van een NGO met een focus op onderwijs over een traject met vormingsluik en begeleiding (2019)

Welke resultaten kunnen we verwachten?

Effecten die we beogen voor individuele deelnemers: 

  • kennis over gendernormen en hun actuele invloed vergroten
  • genderstereotypen, vooroordelen en blinde vlekken (h)erkennen
  • aandacht voor de impact van gender (pro)actief integreren in je eigen werkdomein en/of interesseveld

Effecten die we beogen voor de organisatie of instelling: 

  • een genderbewust(er) beleid en aanpak
  • de integratie van gender als thema en als lens in de bestaande praktijk
  • een genderbril hanteren bij toekomstige plannen, acties, analyses

Overkoepelend streven we een gendersensitievere werkplek na.

“Begeleidingssessies die met welwillendheid, duidelijkheid, een “to the point” ingesteldheid en een open geest worden gemaakt.” deelnemer aan een sessie over het ondersteunen en versterken van de diversiteitswerkgroep binnen het bedrijf in 2020

Wat kost zo'n traject? 

Aangezien de tijdsduur, noch de intensiteit van een begeleidingstraject op voorhand vastliggen en allerlei vormen en maten kan aannemen, zijn alle trajectprijzen en voorwaarden overeen te komen, afhankelijk van de noden en behoeften. 

Wil je bijvoorbeeld graag twee vormingen en een screening van vijf documenten of had je eerder één vorming en een screening van jullie website op het oog? Kies je ervoor om samen met ons een tool te ontwikkelen of staat er een nieuw rapport voor de deur? 

Heb je een globale genderscreening van je organisatie voor ogen zonder dat je al op voorhand weet in welke vorm je dat graag gegoten ziet? Ook dat kan. In overleg bepalen we welk 'soort' trajecten voor jullie mogelijk zijn. 

Meer informatie?

Contacteer ons voor meer informatie via info@rosavzw.be. Op weekdagen zijn we ook telefonisch bereikbaar op 02 511 56 22 tussen 10u en 17u.