hier komen promoties & acties

Blijf op de hoogte van RoSa's aanbod

Als kenniscentrum ontwikkelt RoSa geregeld gratis educatieve en sensibiliserende tools rond gender en feminisme. Ontvang als eerste een mail wanneer RoSa haar aanbod uitbreidt.(max. 3 mails per jaar)

Schrijf je in

Vormingen

RoSa vzw geeft interactieve vormingen over gender en feminisme. Deze worden telkens op maat voorbereid en kunnen dus worden aangepast naargelang de concrete vraag en de doelgroep.

"Heldere uitleg aan de hand van herkenbare voorbeelden en situaties waardoor vooroordelen werden blootgelegd waarvan ik me niet bewust was." deelnemer vorming genderbewust opvoeden (november 2019)

Interactief, kritisch en educatief

Naast documenteren staat sensibiliseren en informeren centraal binnen de werking van RoSa vzw. We bieden vormingen en workshops aan op maat voor al wie meer wil weten over gender, de impact van gender op diverse aspecten van ons leven en hoe we genderbewust(er) in het leven kunnen staan. Omdat gender geen geïsoleerd gegeven is, vertrekken we steeds vanuit een intersectionele blik. Ook over feminisme bieden we workshops aan. Al onze vormingen zijn interactief en leggen zoveel mogelijk de link met de leefwereld van de deelnemers. Aan de hand van voorbeelden worden deelnemers uitgenodigd om na te denken over zaken die we vaak als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen en om hun eigen denk- en doepatronen in vraag te stellen. Al onze vormingen zijn erop gericht een dialoog op gang te brengen. Ons doel is hierbij steeds inspireren om kritisch na te denken, niet te oordelen. Liever toch iets minder interactief? Ook lezingen zijn mogelijk.

De mate van verdieping hangt dan weer af van de concrete vraag en noden van de groep. Een vorming kan focussen op de basis: wat is gender? Wat zijn genderstereotypen en hoe herken je ze? Hoe kun je de mechanismen die genderongelijkheid in stand houden leren begrijpen, en – vooral – hoe kun je de 'genderklik' maken? Daarnaast biedt RoSa ook meer diepgaande vormingen aan, zowel rond een specifiek maatschappelijk thema (duurzame ontwikkeling, klimaat, intersectionaliteit, arbeid, de loonkloof, onderwijs, sport,...) als rond een deelaspect van gender en feminisme (historiek van het feminisme, de verschillende feministische stromingen,...).

Voor meer informatie over RoSa's vormingsaanbod, neem contact met ons op via info@rosavzw.be.

"Ik vond de workshop heel verrijkend en verruimend. Wanneer je er niet heel veel van weet, is dit een perfecte workshop." deelnemer vorming gender voor beginners (februari 2021)

Praktisch

Format

De coronacrisis noopte ons om na te denken over digitale alternatieven. Intussen heeft RoSa al verschillende vormingen gegeven via Zoom of andere online platforms. Digitale vormingen of lezingen zijn nog steeds mogelijk. Omdat we veel belang hechten aan interactie en dialoog gaat onze voorkeur nog steeds uit naar live samenkomsten, maar soms is een digitale vorming nog steeds de betere optie, bijvoorbeeld wanneer de vorming kadert binnen een digitale studiedag of de reistijd voor onze medewerkers niet in verhouding zou zijn met de duur van de vorming zelf. Voorkeuren voor digitale of fysieke bijeenkomsten kunnen dus gecommuniceerd worden bij het aanvragen van een vorming. Samen bekijken we dan de mogelijkheden.

Aantal deelnemers

Een vorming kan georganiseerd worden vanaf een minimum van 5 deelnemers. Om het interactieve karakter van de vormingen te vrijwaren, houden we de groepen het liefst beperkt tot een maximum van 15 à 20 minderjarige deelnemers of 20 à 25 volwassenen deelnemers. Voor grotere groepen kunnen meerdere vormingen worden aangevraagd of kan een lezing overwogen worden.

Duur en prijs

Een doorsnee workshop duurt één tot drie uur en kost tussen de €200 en €400 (afhankelijk van het gekozen format, tijdsduur, et cetera). Voor vzw's en onderwijsinstellingen hanteren we een verlaagd tarief. Specifieke vormingen die op aanvraag worden uitgewerkt voor de privésector kennen hogere vergoedingen. 

Workshopdagen, halve dagen of langer durende vormingstrajecten zijn ook mogelijk. De tarieven hiervoor verschillen naargelang de vraag. Contacteer ons via info@rosavzw.be voor meer informatie.

Terwijl de duur van een vorming erg kan variëren, ligt dat bij lezingen redelijk vast. Een lezing duurt over het algemeen 30 tot 50 minuten. Aan het einde van de lezing wordt tijd voorzien voor vragen (in groep en persoonlijk). Het aantal deelnemers bij een lezing is in principe onbeperkt.

Iedereen kan een vorming aanvragen

Elke aanvraag voor een vorming, een vormingstraject of lezing omtrent een genderthematiek of -invalshoek bekijken we intern. Indien mogelijk en relevant voor onze specifieke werking, bereiden we een specifieke vorming of lezing op maat voor. Indien nodig verwijzen we door naar gespecialiseerde organisaties.

"Heel uitgebreide uitleg, vriendelijke vertegenwoordigers!" deelnemer vorming gender voor beginners (februari 2021)

Veelgevraagde thema's

Al onze vormingen worden gemaakt op maat van de concrete vraag, het format en de doelgroep. Soms krijgen we zeer specifieke aanvragen, maar er zijn ook bepaalde thema’s of invalshoeken die regelmatig terugkeren in aanvragen. Dit maakte het voor RoSa mogelijk een aantal standaardvormingen uitwerken zoals:   

 • Gender voor beginners

Nieuw: in juni 2021 lanceerde RoSa met trots een educatieve video waarin een deel van onze populaire Gender voor beginners vorming aan bod komt. Deze talkshow, gerealiseerd door productiehuis Poolhert, duurt niet toevallig ongeveer vijftig minuten, wat precies binnen het bestek van een lesuur valt. Een leuke mix van jong en oud komt aan het woord en wisselt van gedachten over de impact van gender op onze samenleving. Daarnaast worden enkele basisconcepten en de meest voorkomende vragen rond gender toegelicht door verschillende experts. Benieuwd? Bekijk de Grote Gendershow!

 • Genderbewust lesgeven
  - Gender in de kleuterklas (inclusief raad bij onze toolkit)
  - Gender in de lagere school (inclusief raad bij onze toolkit)
  - Gender in het secundaire onderwijs
 • Genderbewust schoolleiderschap
 • Genderbewust opvoeden (inclusief raad bij onze toolkit)
 • Genderbewust communiceren
 • Gender en feminisme
 • Feminisme van vroeger tot nu: een historisch overzicht
 • Feminisme: wat is haar betekenis en relevantie vandaag?
 • Feminisme en diversiteit: verschillende feministische stromingen
"Een enorm leerrijke workshop waarbij alles goed gevisualiseerd werd. Iedere term werd duidelijk aan de hand van prenten/voorbeelden. Heel veel informatie en input om mee te nemen naar een klaspraktijk." deelnemer vorming genderbewust lesgeven (februari 2021)

Geïnteresseerd in een van deze standaardvormingen of op zoek naar iets specifieks? Aarzel niet om te mailen naar info@rosavzw.be voor meer informatie en een vrijblijvende prijs.