hier komen promoties & acties

Agenda Thumbnail

RoSa's agenda 2023

KOMENDE EVENEMENTEN

18.03 | Leesclub RoSa: The Right to Sex - Amia Srinivasan (1)

In maart starten we met onze nieuwe leesgroep. Voor deze eerste editie experimenteren we ineens met een hele reeks sessies rond één boek: The Right to Sex van Amia Srinivasan, een bundeling van filosofische essays over tal van hot topics gerelateerd aan seks. Per sessie bespreken we één hoofdstuk. De eerste sessie gaat door op zaterdag 18 maart, van 10 tot 12u in de RoSa bibliotheek. Dit maal bespreken we: 

Hoofdstuk 1: "Het complot tegen mannen"

Srinivasan stelt namelijk vast dat er een specifieke groep mannen al wel eens waarschuwt voor het gevaar van valse beschuldigingen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag en de impact dat valse beschuldigingen en het zogenaamde trial by media dat het teweeg brengt, kan hebben op de man in kwestie en diens carrière. Hoewel dit vooral een bezorgdheid blijkt van witte, rijke en machtige mannen, leert de geschiedenis ons nochtans dat het vooral zwarte mannen en mannen van kleur zijn die te maken kregen met valse beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Is er werkelijk een complot tegen mannen, of tegen sommige mannen, namelijk zwarte mannen en mannen van kleur? 

Geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten voor alle zes sessies, telkens over een ander essay en thema, of om in te pikken per individuele sessie naar keuze. Iedereen is welkom, ook als je het essay niet gelezen hebt maar wel van gedachten wil wisselen over het thema. Anna Vleeshouwers van RoSa vzw en Michiel van der Padt van Liminal lichten het thema van het essay toe, zetten enkele interessante citaten en inzichten van Srinivasan op een rij, en werpen vragen in de groep om dialoog en uitwisseling op gang te brengen. 

Praktisch

Wie: iedereen is welkom. De leesgroep gaat door in het Nederlands en is gratis, maar we vragen wel om op voorhand in te inschrijven.
Wanneer: zaterdag 18 maart, we starten om 10u stipt. We verwelkomen jullie graag vanaf 9u30.
Waar: de RoSa-bibliotheek in de Zennestraat 40 in hartje Brussel
Toegankelijkheid: de RoSa-bibliotheek is rolstoeltoegankelijk, maar de sanitaire voorzieningen helaas (nog) niet.

22.03 | Leesclub RoSa: The Right to Sex - Amia Srinivasan (2)

In maart starten we met onze nieuwe leesgroep. Voor deze eerste editie experimenteren we ineens met een hele reeks sessies rond één boek: The Right to Sex van Amia Srinivasan, een bundeling van filosofische essays over tal van hot topics gerelateerd aan seks. Per sessie bespreken we één hoofdstuk. De tweede sessie gaat door op woensdag 22 maart, van 19 tot 21u in de RoSa bibliotheek. Dit maal bespreken we:

Hoofdstuk 2: "Met mijn studenten in gesprek over porno"

Srinivasan beschrijft de vurige geschiedenis van de zogenaamde sex wars in de Amerikaanse vrouwenbeweging in de jaren 1970, 1980, die gelijkaardige discussies over heel de wereld aanwakkerden. Aan een kant willen libertaire, zogenaamde sex positive feministen vooral het taboe op vrouwelijke seksualiteitsbeleving doorbreken en vrouwelijk genot opeisen. Aan de andere kant benadrukken radicale feministen dat seks nog steeds een domein van uitbuiting en geweld betekent voor vrouwen, in een wereld waar vrouwenlichamen worden geobjectiveerd, geseksualiseerd en gecommercialiseerd. Waar de ene groep focust op seks als domein van plezier en hier een emanciperende motor in ziet, houdt de andere groep zich vooral bezig met thema's als seksueel geweld en seksuele uitbuiting (onder meer in de seksindustrie, maar ook daarbuiten). Kan porno emanciperend zijn, of zelfs feministisch? Welke impact heeft de male gaze in mainstream porno op de seksuele verlangens van zowel jongens als meisjes, mannen en vrouwen?Srinivasan vertelt over de inspirerende gesprekken met haar studenten, de eerste generatie die opgroeide met de constante beschikbaarheid van porno dankzij de komst van het internet. Wat zijn de effecten van internet op onze seksualiteitsvorming? Hoe zit het met seksuele opvoeding? Zijn we vrij in onze verlangens?

Geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten voor alle zes sessies, telkens over een ander essay en thema, of om in te pikken per individuele sessie naar keuze. Iedereen is welkom, ook als je het essay niet gelezen hebt maar wel van gedachten wil wisselen over het thema. Anna Vleeshouwers van RoSa vzw en Michiel van der Padt van Liminal lichten het thema van het essay toe, zetten enkele interessante citaten en inzichten van Srinivasan op een rij, en werpen vragen in de groep om dialoog en uitwisseling op gang te brengen. 

Praktisch

Wie: iedereen is welkom. De leesgroep gaat door in het Nederlands en is gratis, maar we vragen wel om op voorhand in te inschrijven.
Wanneer: woensdag 22 maart, we starten om 19u stipt. We verwelkomen jullie graag vanaf 18u30.
Waar: de RoSa-bibliotheek in de Zennestraat 40 in hartje Brussel
Toegankelijkheid: de RoSa-bibliotheek is rolstoeltoegankelijk, maar de sanitaire voorzieningen helaas (nog) niet.

30.03 | Vorming "Wat is gender (niet)?" in Hasselt

De CM-gezondheidsacademie organiseert in samenwerking met RoSa vzw een vormingenreeks onder de titel "Wat is gender (niet)?". De vormingen gaan door in alle Vlaamse provincies op verschillende data in de loop van 2023.

Op donderdag 30 maart geeft RoSa vzw een introductievorming in het Huis van het Kind in Hasselt, van 18u tot 20u. We gaan in op vragen als: wat is gender?, wat is het verschil tussen sekse, gender, en genderidentiteit?, hoe werkt gender, zowel in onze eigen levens als in de samenleving?, en wat zijn genderstereotypen en hoe beïnvloeden ze ons? Iedereen welkom!

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor één van de workshops in jouw provincie!

01.04 | Leesclub RoSa: The Right to Sex - Amia Srinivasan (3)

In maart starten we met onze nieuwe leesgroep. Voor deze eerste editie experimenteren we ineens met een hele reeks sessies rond één boek: The Right to Sex van Amia Srinivasan, een bundeling van filosofische essays over tal van hot topics gerelateerd aan seks. Per sessie bespreken we één hoofdstuk. De derde sessie gaat door op zaterdag 1 april, van 10 tot 12u in de RoSa bibliotheek. Dit maal bespreken we:

Hoofdstuk 3: "Het recht op seks"

In 2018 schreef Srinivasan een ophefmakend essay voor de London Review of Books over het dodelijke geweld door incels in de VS. Heeft iemand recht op seks, vraagt ze zich af. Dat is namelijk de vooronderstelling van incels, kort voor involuntary celibates oftewel onvrijwillige vrijgezellen die geen seks hebben, “niet zozeer seksloze mannen in het algemeen, als wel een bepaald soort seksloze man: het soort dat ervan overtuigd is dat hij recht heeft op seks, en woedend is op de vrouwen die het hem ontzeggen." (p. 115) Enerzijds levert feminisme de terechte kritiek dat vrouwen niemand seks verschuldigd zijn en dat dit misplaatst gevoel van recht op seks voortkomt uit patriarchale ideologie en mannelijke dominantie. Anderzijds, zo betoogt Srinivasan, zou feminisme verder moeten kijken en in vraag durven stellen welke ideologische systemen ten grondslag liggen aan seksueel verlangen. We moeten, aldus Srinivasan, niet alleen kritisch zijn ten opzichte van het seksuele verlangen van incels, maar ook ten opzichte van het seksuele verlangen van vrouwen die niet met hen willen slapen. Wat maakt incels unfuckable? Is de unfuckability van incels niet ook het gevolg van vrouwen die patriarchale noties van mannelijke seksuele aantrekkelijkheid internaliseren? 

Geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten voor alle zes sessies, telkens over een ander essay en thema, of om in te pikken per individuele sessie naar keuze. Iedereen is welkom, ook als je het essay niet gelezen hebt maar wel van gedachten wil wisselen over het thema. Rojda Yavuz en Anna Vleeshouwers van RoSa vzw lichten het thema van het essay toe, zetten enkele interessante citaten en inzichten van Srinivasan op een rij, en werpen vragen in de groep om dialoog en uitwisseling op gang te brengen. 

Praktisch

Wie: iedereen is welkom. De leesgroep gaat door in het Nederlands en is gratis, maar we vragen wel om op voorhand in te inschrijven.
Wanneer: zaterdag 1 april, we starten om 10u stipt. We verwelkomen jullie graag vanaf 9u30.
Waar: de RoSa-bibliotheek in de Zennestraat 40 in hartje Brussel
Toegankelijkheid: de RoSa-bibliotheek is rolstoeltoegankelijk, maar de sanitaire voorzieningen helaas (nog) niet.

05.04 | Leesclub RoSa: The Right to Sex - Amia Srinivasan (4)

In maart starten we met onze nieuwe leesgroep. Voor deze eerste editie experimenteren we ineens met een hele reeks sessies rond één boek: The Right to Sex van Amia Srinivasan, een bundeling van filosofische essays over tal van hot topics gerelateerd aan seks. Per sessie bespreken we één hoofdstuk. De derde sessie gaat door op woensdag 5 april, van 19 tot 21u in de RoSa bibliotheek. Dit maal bespreken we:

Hoofdstuk 4: "Code: De politiek van ons verlangen"

In dit hoofdstuk stelt Srinivasan zich de vraag over we onze seksuele verlangens en voorkeuren - jawel, zelfs onze seksuele oriëntatie - niet aan ethische kritiek moeten onderwerpen? Wie en welke lichaamskenmerken we precies aantrekkelijk vinden is namelijk niet alleen gegenderd, maar vaak ook geracialiseerd. Niemand zal beweren dat een heteroman mannen discrimineert omdat hij niet op mannen valt, maar als iemand aangeeft enkel op witte mannen te vallen, worden we ongemakkelijk. Is dit racisme als heteroseksualiteit geen seksisme is? Moeten we onze verlangens in vraag stellen? Moeten we analyseren welke racistische noties, gendernormen, en schoonheidsidealen een impact hebben op onze eigen seksualiteit? Is seks een uitsluitend private aangelegenheid, of is die - zoals Srinivasan betoogt - beladen met publieke betekenis? Staat seks los van ethische reflectie? In deze sessie denken we na over de samenhang van onderdrukkende en discriminerende publieke patronen en systemen die onze persoonlijke verlangens en voorkeuren beïnvloeden.

Geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten voor alle zes sessies, telkens over een ander essay en thema, of om in te pikken per individuele sessie naar keuze. Iedereen is welkom, ook als je het essay niet gelezen hebt maar wel van gedachten wil wisselen over het thema. Rojda Yavuz en Anna Vleeshouwers van RoSa vzw lichten het thema van het essay toe, zetten enkele interessante citaten en inzichten van Srinivasan op een rij, en werpen vragen in de groep om dialoog en uitwisseling op gang te brengen. 

Praktisch

Wie: iedereen is welkom. De leesgroep gaat door in het Nederlands en is gratis, maar we vragen wel om op voorhand in te inschrijven.
Wanneer: woensdag 5 mei, we starten om 19u stipt. We verwelkomen jullie graag vanaf 18u30.
Waar: de RoSa-bibliotheek in de Zennestraat 40 in hartje Brussel
Toegankelijkheid: de RoSa-bibliotheek is rolstoeltoegankelijk, maar de sanitaire voorzieningen helaas (nog) niet.

15.04 | Leesclub RoSa: The Right to Sex - Amia Srinivasan (5)

In maart starten we met onze nieuwe leesgroep. Voor deze eerste editie experimenteren we ineens met een hele reeks sessies rond één boek: The Right to Sex van Amia Srinivasan, een bundeling van filosofische essays over tal van hot topics gerelateerd aan seks. Per sessie bespreken we één hoofdstuk. De derde sessie gaat door op zaterdag 15 april, van 10 tot 12u in de RoSa bibliotheek. Dit maal bespreken we:

Hoofdstuk 5: "Over niet met je studenten naar bed gaan"

Zijn er grijze zones inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag? Zijn die er niet per definitie als iedermans grenzen elders liggen? Srinivasan stelt ongemakkelijke vragen die feministen niet graag onder ogen zien. Ze legt de vinger op een aantal gegenderde noties en dubbele standaarden inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs of op de werkvloer. Is toestemming het enige criteria dat ertoe doet in seksuele relaties? Is toestemming de enige parameter die bepaalt waar grenzen liggen? Bestaat er überhaupt zoiets als 'toestemming'? Want kan toestemming vrijwillig gegeven worden in een wereld die per definitie ongelijk is? Samen graven we dieper in elkaar versterkende systemen van ongelijkheid en machtsstructuren. 

Geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten voor alle zes sessies, telkens over een ander essay en thema, of om in te pikken per individuele sessie naar keuze. Iedereen is welkom, ook als je het essay niet gelezen hebt maar wel van gedachten wil wisselen over het thema. Rojda Yavuz van RoSa vzw en Michiel Van der Padt van Liminal lichten het thema van het essay toe, zetten enkele interessante citaten en inzichten van Srinivasan op een rij, en werpen vragen in de groep om dialoog en uitwisseling op gang te brengen. 

Praktisch

Wie: iedereen is welkom. De leesgroep gaat door in het Nederlands en is gratis, maar we vragen wel om op voorhand in te inschrijven.
Wanneer: zaterdag 15 april, we starten om 10u stipt. We verwelkomen jullie graag vanaf 9u30.
Waar: de RoSa-bibliotheek in de Zennestraat 40 in hartje Brussel
Toegankelijkheid: de RoSa-bibliotheek is rolstoeltoegankelijk, maar de sanitaire voorzieningen helaas (nog) niet.

19.04 | Leesclub RoSa: The Right to Sex - Amia Srinivasan (6)

In maart starten we met onze nieuwe leesgroep. Voor deze eerste editie experimenteren we ineens met een hele reeks sessies rond één boek: The Right to Sex van Amia Srinivasan, een bundeling van filosofische essays over tal van hot topics gerelateerd aan seks. Per sessie bespreken we één hoofdstuk. De zesrde sessie gaat door op woensdag 19 april, van 19 tot 21u in de RoSa bibliotheek. Dit maal bespreken we:

Hoofdstuk 6: "Seks, carceralisme en kapitalisme"

In het laatste hoofdstuk ontrafelt Srinivasan het verband tussen wit feminisme, kapitalisme en carceralisme. Van de strijd voor het recht op abortus over sekswerk tot de strijd voor het recht om al dan niet een hoofddoek te dragen, Srinivasan toont aan hoe wit feminisme resulteert in vrijheid voor sommige vrouwen en onvrijheid voor velen anderen. Moet de feministische beweging de soms ongewenste gevolgen van haar emancipatiestrijd onder ogen komen? Moet zij er verantwoordelijkheid voor dragen? Tot waar reikt feministische verantwoordelijkheid? 

Geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten voor alle zes sessies, telkens over een ander essay en thema, of om in te pikken per individuele sessie naar keuze. Iedereen is welkom, ook als je het essay niet gelezen hebt maar wel van gedachten wil wisselen over het thema. Rojda Yavuz van RoSa vzw en Michiel Van der Padt van Liminal lichten het thema van het essay toe, zetten enkele interessante citaten en inzichten van Srinivasan op een rij, en werpen vragen in de groep om dialoog en uitwisseling op gang te brengen. 

Praktisch

Wie: iedereen is welkom. De leesgroep gaat door in het Nederlands en is gratis, maar we vragen wel om op voorhand in te inschrijven.
Wanneer: woensdag 19 april, we starten om 19u stipt. We verwelkomen jullie graag vanaf 18u30.
Waar: de RoSa-bibliotheek in de Zennestraat 40 in hartje Brussel
Toegankelijkheid: de RoSa-bibliotheek is rolstoeltoegankelijk, maar de sanitaire voorzieningen helaas (nog) niet.

20.04 | Vorming "Wat is gender (niet)?" in Oostende

De CM-gezondheidsacademie organiseert in samenwerking met RoSa vzw een vormingenreeks onder de titel "Wat is gender (niet)?". De vormingen gaan door in alle Vlaamse provincies op verschillende data in de loop van 2023.

Op donderdag 20 april geeft RoSa vzw een introductievorming in CC De Grote Post in Oostende, van 19u tot 21u. We gaan in op vragen als: wat is gender?, wat is het verschil tussen sekse, gender, en genderidentiteit?, hoe werkt gender, zowel in onze eigen levens als in de samenleving?, en wat zijn genderstereotypen en hoe beïnvloeden ze ons? Iedereen welkom!

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor één van de workshops in jouw provincie!

08.05 | Vorming "Wat is gender (niet)?" in Beveren-Waas

De CM-gezondheidsacademie organiseert in samenwerking met RoSa vzw een vormingenreeks onder de titel "Wat is gender (niet)?". De vormingen gaan door in alle Vlaamse provincies op verschillende data in de loop van 2023.

Op maandag 8 mei geeft RoSa vzw een introductievorming in het CC Ter Vesten Beveren in Beveren-Waas, van 19u tot 21u. We gaan in op vragen als: wat is gender?, wat is het verschil tussen sekse, gender, en genderidentiteit?, hoe werkt gender, zowel in onze eigen levens als in de samenleving?, en wat zijn genderstereotypen en hoe beïnvloeden ze ons? Iedereen welkom!

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor één van de workshops in jouw provincie!

09.05 | Gesprekkenreeks Je moeder?! in deBuren: Eerlijk zulle we alles verdelen 

Cultuurhuis deBuren, Furia en RoSa vzw organiseren samen dgesprekkenreeks Je moeder?! We gaan op zoek naar wat het betekent om een ouder te zijn in een neoliberale wereld in tijden van klimaatcrisis, discriminatie, polarisering en politieke instabiliteit. Zonder de rijkdom en veelkleurigheid van het ouderschap en het moederen uit het oog te verliezen, schromen we niet om stil te staan waar het schuurt. In deze aflevering gaan we over de crisis in de kinderopvang.

Bij heteroseksuele koppels met kinderen besteden vrouwen gemiddeld 4,5 uur per dag aan zorgtaken, terwijl dit voor mannen gemiddeld 2,5 uur bedraagt. De zorg voor kinderen is één van de belangrijkste redenen voor Nederlandse vrouwen om deeltijds te gaan werken. In Vlaanderen daarentegen werken vrouwen evenveel buitenshuis als mannen. Ook al klinkt het voor veel stellen als de normaalste zaak van de wereld om de opvoeding van de kinderen en het huishouden te verdelen, slechts de helft van de stellen wil een gelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg. En van de stellen die het wel willen, lukt het maar een kwart om dit ook echt te realiseren.

Waarom lukt het niet om alles eerlijk te verdelen? Hoe dichten we deze zorgkloof en hoe kan er meer ruimte gecreëerd worden voor ouders om te zorgen? Een gesprek met onder andere Anja Meulenbelt, auteur van onder meer Alle moeders werken al (2022).

Praktisch:

Waar: deBuren, Leopoldstraat 6 in Brussel
Wanneer: dinsdag 9 mei, van 19u30 tot 21u
Prijs: betaal wat je kan 

Meer info hier.

01.06 | Vorming "Wat is gender (niet)?" in Leuven

De CM-gezondheidsacademie organiseert in samenwerking met RoSa vzw een vormingenreeks onder de titel "Wat is gender (niet)?". De vormingen gaan door in alle Vlaamse provincies op verschillende data in de loop van 2023.

Op donderdag 1 juni geeft RoSa vzw een introductievorming in het CM Gezondheidspunt in Leuven, van 19u tot 21u. We gaan in op vragen als: wat is gender?, wat is het verschil tussen sekse, gender, en genderidentiteit?, hoe werkt gender, zowel in onze eigen levens als in de samenleving?, en wat zijn genderstereotypen en hoe beïnvloeden ze ons? Iedereen welkom!

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor één van de workshops in jouw provincie!

19.06 | Vorming "Wat is gender (niet)?" in Koersel

De CM-gezondheidsacademie organiseert in samenwerking met RoSa vzw een vormingenreeks onder de titel "Wat is gender (niet)?". De vormingen gaan door in alle Vlaamse provincies op verschillende data in de loop van 2023.

Op woensdag 19 mei geeft RoSa vzw een introductievorming in het OC COR in Koersel, van 19u tot 21u. We gaan in op vragen als: wat is gender?, wat is het verschil tussen sekse, gender, en genderidentiteit?, hoe werkt gender, zowel in onze eigen levens als in de samenleving?, en wat zijn genderstereotypen en hoe beïnvloeden ze ons? Iedereen welkom!

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor één van de workshops in jouw provincie!

28.06 | Vorming "Wat is gender (niet)?" in provincie Antwerpen (TBA)

De CM-gezondheidsacademie organiseert in samenwerking met RoSa vzw een vormingenreeks onder de titel "Wat is gender (niet)?". De vormingen gaan door in alle Vlaamse provincies op verschillende data in de loop van 2023.

Op vrijdag 28 juni geeft RoSa vzw een introductievorming op een nog te bepalen locatie in de provincie Antwerpen, van 19u tot 21u. We gaan in op vragen als: wat is gender?, wat is het verschil tussen sekse, gender, en genderidentiteit?, hoe werkt gender, zowel in onze eigen levens als in de samenleving?, en wat zijn genderstereotypen en hoe beïnvloeden ze ons? Iedereen welkom!

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor één van de workshops in jouw provincie!

16.10 | Vorming "Wat is gender (niet)?" in Sint-Michiels

De CM-gezondheidsacademie organiseert in samenwerking met RoSa vzw een vormingenreeks onder de titel "Wat is gender (niet)?". De vormingen gaan door in alle Vlaamse provincies op verschillende data in de loop van 2023.

Op maandag 16 oktober geeft RoSa vzw een introductievorming in het CM-kantoor in Sint-Michiels, van 19u tot 21u. We gaan in op vragen als: wat is gender?, wat is het verschil tussen sekse, gender, en genderidentiteit?, hoe werkt gender, zowel in onze eigen levens als in de samenleving?, en wat zijn genderstereotypen en hoe beïnvloeden ze ons? Iedereen welkom!

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor één van de workshops in jouw provincie!

06.11 | Vorming "Wat is gender (niet)?"

De CM-gezondheidsacademie organiseert in samenwerking met RoSa vzw een vormingenreeks onder de titel "Wat is gender (niet)?". De vormingen gaan door in alle Vlaamse provincies op verschillende data in de loop van 2023.

Op maandag 6 november geeft RoSa vzw een introductievorming in het CM-Lievens Bauwensbuilding in Gent, van 19u tot 21u. We gaan in op vragen als: wat is gender?, wat is het verschil tussen sekse, gender, en genderidentiteit?, hoe werkt gender, zowel in onze eigen levens als in de samenleving?, en wat zijn genderstereotypen en hoe beïnvloeden ze ons? Iedereen welkom!

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor één van de workshops in jouw provincie!

AFGELOPEN EVENEMENTEN

13.03 | Vorming "Wat is gender (niet)?" in Antwerpen

De CM-gezondheidsacademie organiseert in samenwerking met RoSa vzw een vormingenreeks onder de titel "Wat is gender (niet)?". De vormingen gaan door in alle Vlaamse provincies op verschillende data in de loop van 2023.

Op maandag 13 maart geeft RoSa vzw een introductievorming in Het Roze Huis in Antwerpen van 19u tot 21u. We gaan in op vragen als: wat is gender?, wat is het verschil tussen sekse, gender, en genderidentiteit?, hoe werkt gender, zowel in onze eigen levens als in de samenleving?, en wat zijn genderstereotypen en hoe beïnvloeden ze ons? Iedereen welkom!

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor één van de workshops in jouw provincie!

09.03 | Feminisme, vroeger en nu: een lezing van RoSa vzw

Op donderdag 9 maart verwelkomt RoSa vzw jullie voor een lezing over de evolutie van feminisme in België. We nemen jullie mee op sleeptouw doorheen de feministische golven, en belichten aan de hand van een aantal actuele gebeurtenissen de rode draad doorheen de rijke geschiedenis van feminisme in België. Eindigen doen we met een reflectie over de hedendaagse betekenis en aanhoudende relevantie van feminisme vandaag.

We verwelkomen jullie graag vanaf 18u30. De lezing vangt aan om 19u stipt. Na een uurtje is er ruimte voor vragen en dialoog, waarbij er ook een hapje en drankje wordt voorzien. Voorkennis voor deze lezing is niet vereist. De lezing is laagdrempelig, geschikt voor een breed publiek en gratis. Wel vragen we jullie om in te schrijven zodat we onze bibliotheek kunnen organiseren naar gelang het aantal inschrijvingen.

Meer info lees hier op onze website, en inschrijven kan via deze link.

06.03 | Alle liefs voor MVX van de Gezinsbond: vertoning Grote Gendershow

Op maandag 6 maart wordt RoSa's Grote Gendershow live gestreamd in het kader van het project Alle liefs voor MVX van de Gezinsbond. Je kan vragen stellen via de chat, tijdens of na de vertoning van de video. Ideale gelegenheid dus om onze educatieve video over het thema gender te bekijken!

In de video wordt het thema gender op een luchtige en laagdrempelige manier aangekaart. Mythes worden ontkracht, misverstanden worden uitgeklaard. Daarnaast worden de meest voorkomende vragen rond dit thema beantwoord. Wat is gender? Wat is de invloed van genderstereotypen? Hoe denken we over mannelijkheid en vrouwelijkheid vandaag? En wat kan en moet beter? Je komt het allemaal te weten in deze digitale versie van onze vorming gender voor beginners!

Jaouad Alloul is de host in deze Grote Gendershow: hij neemt je mee doorheen een parcours van panelgesprekken, duiding door experten, en getuigenissen. Achtereenvolgens wordt gender, genderstereotypen en intersectionaliteit besproken, respectievelijk omkaderd door de RoSa experten Bieke Purnelle, Myriam Halimi & Ciska Hoet, en Fatma Arikoglu van Ella vzw.

Om 20u start de vertoning. Meer info en inschrijvingen hier.

28.02 | Gesprekkenreeks Je moeder?! in deBuren crisis in de kinderopvang

Cultuurhuis deBuren, Furia en RoSa vzw organiseren samen dgesprekkenreeks Je moeder?! We gaan op zoek naar wat het betekent om een ouder te zijn in een neoliberale wereld in tijden van klimaatcrisis, discriminatie, polarisering en politieke instabiliteit. Zonder de rijkdom en veelkleurigheid van het ouderschap en het moederen uit het oog te verliezen, schromen we niet om stil te staan waar het schuurt. In deze aflevering gaan we over de crisis in de kinderopvang.

Personeelstekort, lange wachtlijsten, crèches die noodgedwongen moeten sluiten: de kinderopvang in de Lage Landen kraakt. Op dinsdag 28 februari kan je terecht in cultuurhuis deBuren voor een boeiende avond met experts over de kinderopvangcrisis in Vlaanderen en Nederland. Historica Noëmi Willemen doet onderzoek naar moederen in de twintigste eeuw en trapt het programma af met een gesproken column. Daarna gaat Kelia Kaniki Masengo in gesprek met hoofddocent gezinspedagogiek Michel Vandenbroeck (Negen is te veel), Anne Lambrechts (coördinator van kinderopvang Elmer in Brussel) en Bas van Weegberg (lid van het dagelijks bestuur van de FNV) en zoeken ze samen naar mogelijke (en haalbare) oplossingen. 

Praktisch:

Waar: deBuren, Leopoldstraat 6 in Brussel
Wanneer: dinsdag 298 februari, van 19u30 tot 21u
Prijs: betaal wat je kan 

Meer info hier.