hier komen promoties & acties

Nieuwsbrieven

Naast de schat aan informatie die je op onze website vindt, informeert RoSa ook over uiteenlopende thema's op het vlak van gender en feminisme via drie verschillende nieuwsbrieven. Schrijf je in en ontvang deze nieuwsbrieven in je mailbox!

Pers:pectief

Sinds 2018 verstuurt RoSa vzw iedere twee weken een inhoudelijke nieuwsbrief die een specifiek gendergerelateerd thema belicht of de genderdimensie van een actueel thema bespreekt. De eerste jaren verstuurden we deze nieuwsbrief enkel per mail, maar sinds de lancering van onze nieuwe website in de zomer van 2020 kan je voortaan de Pers:pectief integraal op de website lezen. Abonnees ontvangen nog steeds een mail wanneer een nieuwe nieuwsbrief te lezen is.

Welke thema's komen er zoal aan bod? Een greep uit afgelopen edities: feminisme en kolonialisme, beeldvorming van vrouwelijk leiderschap, de gegenderde impact van de kinderopvangcrisis, gender en politieke participatie, feministische bewegingen zoals body positivity, extreem rechts en misogynie, de nood aan een genderbewust design, partnergeweld, tienerprostitutie, vrouwen en comedy, seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer... Ontdek al onze voorgaande edities van Gender in de Pers in 2018201920202021, 2022 en 2023, en schrijf je in voor onze tweewekelijkse Pers:pectief.

Uitgelezen

Uitgelezen is de driemaandelijkse, thematische nieuwsbrief van de RoSa bibliotheek. Deze nieuwsbrief zoomt telkens in op een specifiek thema en zet een brede waaier aan boeken in onze collectie rond dit thema in de kijker. Je leest dus niet alleen een inleiding over het thema, maar krijgt daarnaast veel literatuurtips voorgeschoteld, korte en langere boekbesprekingen van boeken die je kan uitlenen in de RoSa bibliotheek, interviews met experts, besprekingen van podcasts of video's omtrent het thema. Kortom, de Uitgelezen zijn lijvige dossiers voor wie meer te wil komen over een specifiek thema en op zoek is naar literatuur.

Welke thema's komen er zoal aan bod in de Uitgelezen nieuwsbrief? Een greep uit afgelopen edities: filosofie en feminisme, klimaat en gender, feminisme in de MENA-regio, wit feminisme, ecofeminisme, mannen, mannelijkheid en feminisme, gender en stadsplanning, heksen, gender, armoede en thuisloosheid... Ontdek hier al onze voorgaande edities en schrijf je in voor onze driemaandelijkse Uitgelezen.

Educatieve tools

Als kenniscentrum voor gender en feminisme wil RoSa het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving helpen wegwerken. Dit doen we onder meer door een breed publiek te informeren over wat gender precies is, hoe gendermechanismen werken en wat de impact hiervan is op ieders individuele levensloop en in de bredere samenleving.

Omdat opvoeding en onderwijs een cruciale rol spelen in het reproduceren of juist doorbreken van dominante gendernormen en de daarmee gepaarde gaande genderongelijkheid, wil RoSa specifiek op deze sectoren sterk inzetten. Daarom ontwikkelen we op gezette tijden gratis praktische tools waarmee we professionals willen aanmoedigen en ondersteunen om genderbewust(er) aan de slag te gaan. Wil je op de hoogte gehouden worden van de nieuwe tools die RoSa vzw ontwikkelt? Dan kan je je inschrijven op deze informatieve nieuwsbrief en ontvang je telkens er een nieuwe gratis tool beschikbaar is een mail (max. 3 mails per jaar).