hier komen promoties & acties

30.05 | één stem voor gelijke kansen

RoSa vzw belicht elke twee weken een specifiek gendergerelateerd thema of bespreekt de genderdimensie van een actueel of onderbelicht onderwerp. Deze week stellen we een project voor rond de politieke verkiezingen van 9 juni, waaraan RoSa vzw samenwerkte met çavaria, Kif Kif, GRIP vzw, Netwerk tegen Armoede, de Vrouwenraad en Ella vzw.

Gepubliceerd op 30/05/2024

Analyse partijprogramma’s

De politieke verkiezingen van 9 juni beloven een cruciaal moment te worden voor gelijke kansen in Vlaanderen. Daarom sloegen RoSa vzw, çavaria, Kif Kif, GRIP vzw, Netwerk tegen Armoede, Vrouwenraad en Ella vzw de handen in elkaar. In aanloop naar de verkiezingen hebben de organisaties, elk vanuit hun eigen expertise, de partijprogramma’s van de zeven grootste Vlaamse partijen grondig geanalyseerd.

We baseerden ons hiervoor op de documenten die de partijen ons bezorgden. Wijzigingen die achteraf werden toegevoegd aan de digitaal beschikbare versies op de respectievelijke websites van de partijen werden mogelijk niet mee opgenomen in deze analyse. De meeste partijprogramma’s zijn beschikbaar als PDF op de website van de partijen. Dat is het geval voor cd&v, Open Vld, N-VA, Vlaams Belang en Vooruit. PVDA daarentegen heeft haar partijprogramma op dynamische en interactieve manier weergegeven op haar website. Voor deze analyse baseerden wij ons op de PDF die de partij ons bezorgde. Groen trok dan weer naar de kiezer met een relatief compact partijprogramma, maar bezorgde ons daarnaast een uitgebreider partijprogramma. Wie deze documenten graag ontvangt, kan rechtstreeks contact opnemen met de partij in kwestie.

Op basis van de partijprogramma’s waarnaar de partijen ons verwezen, schreef elke organisatie een eigen analyse. Daarin lichten we uit hoe de thema’s gender, LGBTI+, racisme, handicap en armoede respectievelijk aan bod komen in de verschillende partijprogramma’s en welke knelpunten de partijen naar voren schuiven, hoe ze beogen werk te maken van gelijke kansen op deze gebieden en welke hiaten ons eventueel opvallen.

Thema gender

Voor het thema gender ging RoSa vzw na welke visie en concrete beleidsvoorstellen iedere partij formuleerde in haar partijprogramma over een aantal kernthema’s. Het memorandum van de Vrouwenraad diende als richtsnoer in de keuze van de onderwerpen. Op basis van de actualiteit en de expertise van RoSa vzw vulden we de lijst met onderwerpen verder aan. Zo kwamen we tot de volgende onderwerpen:

 • Vertegenwoordiging en besluitvorming
 • Genderdatakloof en gezondheidszorg: met specifieke focus op menstruatiearmoede en -welzijn, endometriose en de perimenopauze
 • Mijn lichaam, mijn keuze: abortus, relationele en seksuele vorming, en het zelfbeschikkingsrecht om al dan niet een hoofddoek te dragen
 • Kinderopvang
 • Geweld
 • Arbeid en zorg

Per onderwerp geven we de algemene visie van een partij weer, evenals haar concrete beleidsvoorstellen. Vervolgens duiden we de impact van hun visie en voorgestelde maatregelen op gendergelijkheid en breder op gelijke kansen. Je kan de informatie raadplegen per partij en/of per onderwerp.

Terugblik afgelopen beleidsperiode

Omdat beloftes en partijprogramma’s weliswaar inzicht geven in de visie, prioriteiten en strategieën van een partij, maar geen garantie bieden over het beleid dat daadwerkelijk gevoerd zal worden, blikten we ook terug op de afgelopen legislatuur. Onze organisaties evalueerden het beleid dat de afgelopen vijf jaar gevoerd werd, welke maatregelen getroffen werden of net werden tegengehouden, en wat de maatschappelijke impact hiervan was op het vlak van gelijke kansen. Per thema selecteerden we een vijftal belangrijke punten en lichten we toe welke beleidsmatige actie werd ondernomen tijdens de afgelopen legislatuur. Deze terugblik is niet zozeer exhaustief dan wel illustratief, voornamelijk bedoeld om te sensibiliseren over het verschil tussen visie en ideologie enerzijds, en beleid en concrete actie anderzijds.

Thema gender

Op het vlak van gender merkten RoSa vzw en de Vrouwenraad de afgelopen beleidsperiode een groeiende aandacht voor thema’s rond de genderdatakloof en vrouwelijke gezondheid, zoals endometriose, de menopauze en menstruatiewelzijn. Wat er op Europees niveau bewoog op het vlak van gender, lees je hier. Voor het thema gender selecteerden RoSa vzw en de Vrouwenraad vijf centrale thema’s die opmerkelijk relevant waren in de afgelopen beleidsperiode:

 • Seksueel geweld
 • Sekswerk
 • Femi(ni)cide
 • Recht op abortus
 • Arbeid en zorg
#RoSaschrijft #Pers:pectief #Nieuwsbrief #Politiek #Verkiezingen #2024 #éénstemvoorgelijkekansen #Samenwerking #Middenveld #Analyse #Gender #GelijkeKansen

Op de hoogte blijven van RoSa thema's en actua?

Ontvang onze tweewekelijkse Pers:pectief waarin we een actueel of onderbelicht thema bespreken vanuit een genderperspectief, of kies voor onze driemaandelijkse Uitgelezen met tal van boekrecensies, interviews, de nieuwste aanwinsten in onze almaar groeiende collectie en nog veel meer, telkens rond één specifiek thema.

Schrijf je in