hier komen promoties & acties

Transgendervriendelijk beleid

Sinds 2009 vormen transgender personen een bijzondere doelgroep van het Vlaamse beleid.

Inclusief beleid houdt rekening met transgender personen

Heel wat onderzoek legt bloot dat transgender personen op veel struikelblokken stoten, vooral dan wat tewerkstelling betreft. Zij vertonen als groep hoge werkloosheidscijfers, krijgen vaak te maken met pestgedrag omwille van de genderpresentatie, en ervaren discriminatie op heel wat levensdomeinen. De algemene bevolking blijkt een stuk negatiever te staan tegenover transgender personen dan tegenover holebi’s. Het mogelijke pestgedrag of de ervaren discriminatie kan een levenslange impact hebben op het zelfvertrouwen en de arbeidsdeelname van de persoon in kwestie. 

In het Vlaamse regeerakkoord van 15 juli 2009 worden transgender personen voor het eerst vermeld als een groep die aandacht verdient in de verschillende beleidsdomeinen. Dat heeft onder andere geleid tot het decretaal verankeren van het recht op een nieuw diploma waarop de nieuwe naam wordt vermeld en de oprichting van een Transgender Infopunt (transgenderinfo.be) waar iedereen met vragen over het transgenderthema terecht kan.

Belangrijke actiepunten die het Transgender Infopunt naar voor schuift, zijn het voorzien van interne opleidingen over  het thema, het voorzien van psychologische begeleiding van medewerkers in transitie en het verhelderen van de polis van de hospitalisatieverzekering. Op administratief vlak moeten officiële geslachtsveranderingen duidelijk en discreet geïmplementeerd worden, zonder gevolgen voor de transgender medewerker en met een maximaal respect voor privacy.

Meer lezen online


Aanraders uit de RoSa-bibliotheek