hier komen promoties & acties

Gender en feminisme

Welke rol speelt gender binnen feminisme? Hoe vormt gender een instrument voor feministische actie?

Feministische auteurs leggen de fundamenten voor het idee van gender als sociaal construct en beschouwen het zichtbaar maken van het patriarchaat als verdrukkingsmechanisme als absolute voorwaarde voor effectief verzet tegen genderongelijkheid. Ook mannen, transpersonen en interseksen engageren zich voor de genderzaak.