hier komen promoties & acties

Variatie in sekse en gender

Hoe universeel zijn sekse- en gendernormen? Wat betekent het in Westerse en andere samenlevingen om man of vrouw te zijn? Door welke sociaal-culturele factoren veranderen gendernormen? En houdt het tweeseksenmodel vandaag nog stand?

Sociaal-culturele factoren zorgen ervoor dat de invulling van gender varieert naargelang van tijd en context. Ook de invulling van sekse evolueert mee.