hier komen promoties & acties

Geweld en discriminatie

Geweld is elke handeling of bedreiging die het zelfbeschikkingsrecht, de zelfontplooiing, de lichamelijke of psychologische integriteit van personen aantast. Discriminatie daarentegen, is het ongelijk behandelen en benadelen van een andere persoon of een groep personen op basis van identiteitskenmerken. We onderscheiden verschillende soorten en vormen van geweld en discriminatie, en gaan in dit thema dieper in op het verband met gender.

Geweld
 • Gendergerelateerd geweld

  Geweld is elke handeling of bedreiging die het zelfbeschikkingsrecht, de zelfontplooiing, de lichamelijke of psychologische integriteit van personen aantast. Discriminatie daarentegen, is het ongelijk behandelen en benadelen van een andere persoon of een groep personen op basis van identiteitskenmerken. In dit thema belichten we het verband tussen geweld en discriminatie, en gaan we dieper in op verschillende vormen van gendergerelateerd geweld.

 • Seksisme

  Seksisme, een term waar we allemaal bekend mee zijn, maar wat houdt het precies in? Hoe manifesteert seksisme zich in onze maatschappij? Wat leren statistieken ons over ervaringen met, en attitudes ten opzichte van seksisme in Vlaanderen? Wat doen het beleid en het strafrecht aan seksisme? In dit subthema zoeken we het uit.

 • Discriminatie

  Discriminatie is bij wet verboden en dus strafbaar. Wat houdt discriminatie precies en wat is het verband met gender? Welke vormen van discriminatie onderscheiden we? Wat leren statistieken en cijfers ons over discriminatie in België? Hoe zit de antidiscriminatiewetgeving in elkaar en wat kan je ondernemen als je slachtoffer wordt van discriminatie? Op deze pagina kom je het te weten.

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelende term voor alle vormen van seksuele interactie waarbij iemands grenzen niet worden gerespecteerd. Wederzijdse toestemming ontbreekt dus. In dit subthema belichten we verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en cijfers/statistieken uit wetenschappelijk onderzoek, en zoomen we in op het beleid, het strafrecht en de hulpverlening inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 • Vrouwelijke genitale verminking

  Wat is vrouwelijke genitale verminking? Waarom en waar komt het nog altijd voor? Welke stappen moeten er ondernomen worden in de internationale strijd tegen vrouwelijke genitale verminking?

 • Mensenhandel

  Wat is mensenhandel? Wat is het verschil met mensensmokkel? En wat is de impact van gender zowel op de vormen en prevalentie van mensenhandel als op het beleid hieromtrent?

 • Femicide

  Femicide is een extreme vorm van geweld ten aanzien van vrouwen. Over het algemeen wordt er met femicide verwezen naar de moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Het is met andere woorden een gendergerelateerde moord: een specifieke vorm van moord omwille van sekse of genderidentiteit die gemotiveerd wordt door een discriminerende en haatdragende visie op vrouwen. Het wordt daarom ook soms ‘vrouwenmoord’ genoemd.