hier komen promoties & acties

Lichaam en geest

Gendernormen kleuren onze visie op gezondheid, seksualiteit en schoonheid. Hoe staat het met de genderblik in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg? Hoe anders bekijken en beleven we vrouwelijke seksualiteit? Welke rol speelt gender in dominante schoonheidsidealen?

Lichaamengeest
 • Gezondheid

  Er zijn relevante verschillen tussen mannen en vrouwen die invloed hebben op ziekte en gezondheid. Deze verschillen worden veroorzaakt door een samenspel van biologische (sekse) en culturele (gender) factoren. Waar men vroeger enkel rekening hield met het biologische geslacht van patiënten, groeit vandaag het besef dat behandelingen ook op gender afgestemd moeten worden. In dit thema zoomen we in op enkele belangrijke thema’s in verband met sekse, gender en gezondheid.

 • Menstruatie

  Elke dag menstrueren wereldwijd zo’n 800.000.000 personen. Pakweg de helft van de wereldbevolking menstrueert gedurende een bepaalde periode in het leven. Toch blijkt menstruatie een taboeonderwerp te zijn. Zo zien we in reclame zelden iets dat op menstruatiebloed lijkt, maar eerder een blauwe vloeistof die aan wasmiddel doet denken. Waarom is een natuurlijk fenomeen dat de helft van de bevolking overkomt zo taboe? En wat zijn de gevolgen hiervan?

 • Seksualiteit

  Hokjes voor meisjes en jongens, vrouwen en mannen in de samenleving hebben een invloed op hoe er gekeken wordt naar onze lichamen, onze seksualiteit en onze omgang met relaties en ouderschap. In dit thema geven we een overzicht van de belangrijkste thema’s in verband met gender en seksualiteit.

 • Anticonceptie

  Op vlak van anticonceptie zijn er grote ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. De verantwoordelijkheid voor zwangerschapspreventie wordt maatschappelijk gezien grotendeels bij vrouwen gelegd. Daar zijn in zekere mate biologische redenen voor, maar toch speelt gender op sommige vlakken ook een rol. In dit thema zoomen we in op het genderperspectief inzake anticonceptie.

 • Abortus

  Abortus is een tijdloos feministisch thema. De strijd voor het recht op abortus maakt deel uit van de strijd voor zelfbeschikking en reproductieve rechten. In dit thema gaan we dieper in op het recht om baas over eigen buik te zijn, waar de feministische beweging historisch gezien - en nog steeds - voor strijdt.

 • Ouderschap

  Ouderschap gaat niet enkel over opvoeding, het betreft alles wat het opgroeien van je kind kan beïnvloeden, wie jij bent, je positie in en hoe je omspringt met het leven. Wanneer je een ouder wordt, voel en denk je anders en krijgt je identiteit een nieuw aspect, die de verantwoordelijkheid over een kind behelst.

 • Schoonheidsidealen

  Slank met een smalle taille, grote borsten en gladgeschoren benen. Het lijkt de beschrijving van “de perfecte vrouw”. Doe daar nog een symmetrisch gezicht met volle lippen, grote ogen en een kleine neus bij… En dan vink je zowat alle hokjes van het dominante westerse schoonheidsideaal. Alle crèmes en poeder ten spijt, is dit stereotiep echter voor veel vrouwen compleet onhaalbaar.