hier komen promoties & acties

Politiek en beleid

Welke rol spelen politiek en beleid in het streven naar een gendergelijke samenleving? Wie krijgt een stem, en in welk debat? In welke mate wordt er rekening gehouden met een verschillende impact van beleid op mannen en vrouwen? Welke rol speelt gender in politieke participatie, het Vlaamse en internationale gelijkekansenbeleid, duurzame ontwikkeling en migratie?

Politiek
 • Politieke participatie

  Gelijke deelname aan de politieke macht is een essentieel onderdeel van een evenwichtige samenleving. Hoe staat het vandaag met de politieke participatie van vrouwen op nationaal en internationaal niveau?

 • Gelijkekansenbeleid

  Hoe is het Gelijkekansenbeleid in België op de verschillende beleidsniveaus gestructureerd? Wat doet het Europese beleidsniveau voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen? En, hoe ziet de structuur er op internationaal vlak uit?

 • Duurzame ontwikkeling

  Wat verstaan we nu juist onder 'duurzame ontwikkeling'? Hoe verhoudt 'gender' zich tot dat concept? Welke internationale actieplannen onderbouwen de weg naar duurzame ontwikkeling en welke plaats neemt 'gender' daarin op?

 • Migratie

  Migratie is al lange tijd een permanente eigenschap van Europa. Toch zijn de laatste decennia belangrijke veranderingen op te merken. Hoe staat het vandaag met migratie in België en Europa? Welke rol speelt gender in migratieprocessen? En welke impact heeft migratie op vrouwen en de bredere maatschappij?

 • Sleutelmomenten

  Items uit de politieke geschiedenis die belangrijk waren voor gelijkheid tussen de geslachten (in België)