hier komen promoties & acties

Handleiding EquiSchools

Samen met jongeren werken aan een (gender)gelijke en geweldloze samenleving, dat is het opzet van EquiSchools. Deze handleiding is gericht op professionals (leerkrachten secundair onderwijs, leerlingbegeleiders, jeugd- en vormingswerkers) die op regelmatige basis werken met jongeren vanaf zestien jaar. De handleiding ondersteunt professionals om autonoom een educatief traject te begeleiden met als doel (gender)gelijkheid te promoten en (gendergerelateerd) geweld te voorkomen.

Wat vind je in deze handleiding?

De handleiding richt zich op het faciliteren van educatie en reflectie met jongeren rond acht centrale thema’s: gender, netwerk en zorg, emoties, identiteit & discriminatie, relaties, seksualiteit, seksueel geweld en geweld in het algemeen. EquiSchools is ontwikkeld als een educatief traject: de opbouw ervan is zorgvuldig gekozen en de kracht van het programma schuilt in de duur en intensiteit van het traject. De handleiding is gemakkelijk navigeerbaar door het gebruik van verschillende kleuren per thema en een verschillende lay-out van de theoretische handvatten en de workshops. 

  • Theoretische handvatten voor professionals: per thema vind je telkens een aantal theoretisch handvaten en achtergrondinformatie die je als professional de nodige inzichten en terminologie meegeven rond het thema.
  • Workshops met jongeren: per thema vind je na het theoretisch gedeelte telkens een aantal gedetailleerd uitgewerkte workshops om er samen met de jongeren mee aan de slag te gaan. 
  • Bewustmakingscampagne: na de verschillende thema’s rond je het traject af met een bewustmakingscampagne. Het geeft jongeren de kans om terug te blikken op alle thema’s die aan bod kwamen en zelf te bepalen welke boodschappen voor hen echt van belang waren. Het ontwikkelen van een campagne geeft hen de mogelijkheid deze boodschap(pen) verder te verspreiden.
  • Richtlijnen die professionals ondersteunen in het begeleiden van de workshops en omgaan met uitdagende situaties.
  • Tips, infobladen en nuttige links: je vindt verschillende tips en verwijzingen naar informatie en organisaties.

Voor wie is deze handleiding?

De handleiding is ontwikkeld voor professionals die werken met jongeren vanaf zestien jaar. Hoewel de workshops ontwikkeld zijn met het oog op jongeren in een stedelijke context die een arbeidsfinaliteit- of dubbele finaliteitsrichting volgen, is de handleiding breder inzetbaar voor jongeren vanaf zestien jaar in zowel schoolse als niet-schoolse context.

Hoe gebruik ik de handleiding?

De handleiding is ontwikkeld om een traject met jongeren op te zetten rond (gender)gelijkheid en de preventie van (gendergerelateerd) geweld. 

Het wordt niet aangeraden om uit dit programma lukraak een aantal thema’s te destilleren en apart aan te bieden aan een groep jongeren. De opbouw van dit programma is immers zorgvuldig gekozen, en de duur en intensiteit van het programma is net de sleutel om duurzame verandering teweeg te brengen. Door deze systematische opbouw doorloop je als groep een proces waarin je stilaan het vertrouwen van de deelnemers kan winnen. Je vergroot stelselmatig de kennis en competenties van jongeren (om te praten) over deze thema’s. Omdat er vanaf het begin al erg persoonlijke en gevoelige onderwerpen aangeraakt kunnen worden, is het van groot belang om de veiligheid in de groep te bewaken en te vergroten tijdens de eerste workshops voordat er over thema’s zoals geweld kan worden gesproken.

In de handleiding wordt er een onderscheid gemaakt tussen workshops die de kern uitmaken van dit programma (‘must have’) en workshops die eerder aanvullend zijn (‘nice to have’).

Praktisch

Aanvragen

De handleiding EquiSchools: Samen met jongeren werken aan een (gender)gelijke en geweldloze samenleving is een uitgave van MoveMen, een initiatief van RoSa vzw, kenniscentrum voor gender en feminisme, en vzw Zijn, beweging tegen geweld. De handleiding kwam tot stand met de medewerking van stagiair Bas Deblock, voormalig stagiair bij RoSa vzw. Vormgeving danken we aan Katrien Annys.

De handleiding werd mogelijk gemaakt met de steun van Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers.

De handleiding is gratis verkrijgbaar. Een digitaal exemplaar van de handleiding kan aangevraagd worden via movemen.be. Een fysiek exemplaar is beschikbaar voor uitleen in de RoSa bibliotheek.

Belangrijke informatie over gebruiksrechten

© Deze publicatie mag gebruikt worden door professionals die in direct contact staan met jongeren en samen met hen werken rond gendergelijkheid en een geweldloze samenleving mits vermelding van de auteurs: RoSa vzw, vzw Zijn en MoveMen.

Professionals kunnen een betaalde (team)training aanvragen bij de auteurs. Deze publicatie en de kennis in deze publicatie mogen niet gebruikt worden door derden met oog op winst of met oog op training van professionals.