hier komen promoties & acties

Op de hoogte blijven van RoSa thema's en actua?

Ontvang onze tweewekelijkse Pers:pectief waarin we een actueel of onderbelicht thema bespreken vanuit een genderperspectief, of kies voor onze driemaandelijkse Uitgelezen met tal van boekrecensies, interviews, de nieuwste aanwinsten in onze almaar groeiende collectie en nog veel meer, telkens rond één specifiek thema.

Schrijf je in

Toolkit Gender in lager onderwijs en buitenschoolse kinderopvang

Deze toolkit is een praktisch handvat voor leerkrachten in het lager onderwijs en opvoeders in de buitenschoolse kinderopvang die werk willen maken van een genderbewust(er)e aanpak. Ook directies en beleidsmakers die genderstereotiep hokjesdenken willen overstijgen en de vrije ontplooiing van ieder kind centraal willen stellen in hun beleid vinden in deze toolkit de nodige ondersteuning.

Stereotypen over wat als “mannelijk” of “vrouwelijk” wordt gezien, spelen een grotere rol dan je zou denken en beperken de mogelijkheden van kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Deze toolkit biedt leerkrachten in het lager onderwijs en opvoeders in de buitenschoolse kinderopvang informatie, praktische tips en inspiratie voor activiteiten en materialen voor een niet-genderstereotyperende aanpak. Dat betekent niet dat we biologische verschillen negeren. Het betekent wel dat we kinderen niet onbewust in een hokje duwen. Zo kunnen ze verschillende opties uitproberen, interesses ontdekken en eigen talenten ontwikkelen, om zich ten volle te ontplooien.

Wat vind je in deze toolkit?

  • Informatie: wat is gender, waarom is genderbewustzijn belangrijk in je omgang met kinderen en hoe doe je dat?
  • Praktische tips voor een genderbewuste aanpak
  • Activiteiten: uitgewerkte opdrachten die genderbewustzijn bij kinderen stimuleren
  • Inspiratiemateriaal om zelf mee aan de slag te gaan
  • Checklist: draag jij bij aan een genderbewust(er)e leer- en leefomgeving?
"Prachtig! Een musthave voor iedere leerkracht of leraar-in-opleiding!" feedback september 2021

Praktisch

De toolkit Gender in lager onderwijs en buitenschoolse kinderopvang kwam tot stand met medewerking van Hannah Guypen, pedagoog en voormalige stagiaire bij RoSa vzw. De illustraties hebben we te danken we aan Noëmi Willemen en de vormgeving aan Katrien Annys.

De toolkit is gratis verkrijgbaar en komt met vier mooie praatplaten op basis waarvan je samen met kinderen een gesprek kan starten over gender: wat zie je? Wat valt op? Wat is herkenbaar? Wat kan anders? Wat vind jij leuk?

De digitale versie kan je hieronder gratis downloaden. Wil je liever een papieren exemplaar inclusief de praatplaten? Stuur een mailtje met je adres naar info@rosavzw.be om de gratis printversie van de toolkit en/of de praatplaten te ontvangen.

We ontvangen graag je feedback op onze nieuwe toolkit Gender in het lager onderwijs en in buitenschoolse kinderopvang via dit evaluatieformulier om het in volgende edities nog beter te doen!