hier komen promoties & acties

Abortus

Abortus is een tijdloos feministisch thema. De strijd voor het recht op abortus maakt deel uit van de strijd voor zelfbeschikking en reproductieve rechten. In dit thema gaan we dieper in op het recht om baas over eigen buik te zijn, waar de feministische beweging historisch gezien - en nog steeds - voor strijdt.

Nog maar in april 2020 vieren feministen het dertigjarige bestaan van de Belgische abortuswetgeving. In België is abortus sinds 1990 dan wel wettelijk geregeld, dat ging niet zonder slag of stoot. In het subthema Geschiedenis van abortuswetgeving in België duiken we in de tumultueuze geschiedenis van de strijd voor, en de uiteindelijke overwinning van het recht op abortus, waar veel feministen, artsen en politici zich jarenlang voor inzetten.

Sinds de abortuswet van 1990 is er echter weinig vooruitgang geboekt in de strijd om baas in eigen buik te zijn. De overwinning van 2018, waarbij abortus na al die jaren (grotendeels) uit het strafrecht wordt gehaald en zo een verworven recht wordt in plaats van een gedoogd misdrijf, is eerder van symbolisch belang. Inhoudelijk verandert er namelijk weinig. Over de huidige stand van zaken rond abortus lees je meer in het subthema Abortus in België vandaag. We zetten de huidige abortuswetgeving nauwgezet uiteen en gaan dieper in op een aantal aanhoudende obstakels en strijdpunten. Daarbij geven we ook de argumenten mee van zowel voor- als tegenstanders van een versoepeling van het wettelijk kader, een versoepeling die al enige tijd op zich laat wachten. 

Tot slot verruimen we onze blik over landsgrenzen heen. Hoewel bijna alle landen wereldwijd abortus onder bepaalde voorwaarden toestaan, is abortus nog steeds een maatschappelijk taboe en een controversieel politiek thema. In verschillende landen wereldwijd is de laatste jaren bovendien een conservatieve backlash op te merken, waardoor verworven rechten onder vuur komen te liggen en wetgeving in vele gevallen weer restrictiever wordt gemaakt. In het subthema Abortus in Europa nemen we de abortuswetgeving van enkele exemplaire Europese landen onder de loep om een aantal algemene tendensen en interessante ontwikkelingen te traceren. Concreet hebben we het over onze buurlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werpen we ook een blik op Ierland, Polen, Spanje en Italië, die elk een opmerkelijke geschiedenis hebben op vlak van reproductieve rechten.

In het kader van de Internationale Dag van Veilige Abortus 2022 werkten we nieuwe dossiers uit over abortusrechten in andere delen van de wereld. Het resultaat daarvan lees je in onze Pers:pectief 28/09/2022: Abortusrechten wereldwijd, en hier in dit thema.

In de pers:

Meer weten?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek: