hier komen promoties & acties

Duurzame ontwikkeling

Wat verstaan we nu juist onder 'duurzame ontwikkeling'? Hoe verhoudt 'gender' zich tot dat concept? Welke internationale actieplannen onderbouwen de weg naar duurzame ontwikkeling en welke plaats neemt 'gender' daarin op?

Van visionaire beleidsteksten op VN wereldconferenties tot de nauwgezette opvolging hiervan in Vlaanderen, in dit thema zoomen we in op duurzame ontwikkeling. Zowel de ontstaansgeschiedenis van het concept als de relevantie ervan voor de globale ontwikkelingsproblematiek komen aan bod. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor de wisselwerking tussen gender en de historische en actuele ongelijkheden die het duurzame ontwikkelingsproces tracht weg te werken.

In dit thema worden zowel internationale als plaatselijke actieplannen doorgelicht en geëvalueerd. In 2015 werkte de internationale gemeenschap namelijk een collectieve, mondiale visie uit om duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen het jaar 2030. De vooropgestelde doelstellingen - de Sustainable Development Goals (SDG's) - uit die Agenda 2030 moet dus door verschillende landen worden opgevolgd. Aan de hand van enkele online tools kan je zelf nagaan in hoeverre de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn.