hier komen promoties & acties

Gelijkekansenbeleid

Hoe is het Gelijkekansenbeleid in België op de verschillende beleidsniveaus gestructureerd? Wat doet het Europese beleidsniveau voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen? En, hoe ziet de structuur er op internationaal vlak uit?

Van de Belgische indeling van het Gelijkekansenbeleid over de Europese Unie en de Raad van Europa tot UN Women, de commissies CSW en CEDAW, het netwerk IANWGE en het infopunt WomenWatch. We nemen in dit dossier de organisaties, instanties en politieke benoemingen die instaan voor het Gelijkekansenbeleid onder de loep. Ook gender mainstreaming krijgt binnen dit thema een platform. Via gender mainstreaming proberen overheden en organisaties, naast hun gelijkekansenbeleid, nefaste genderverhoudingen te wijzigen.