hier komen promoties & acties

Migratie

Migratie is al lange tijd een permanente eigenschap van Europa. Toch zijn de laatste decennia belangrijke veranderingen op te merken. Hoe staat het vandaag met migratie in België en Europa? Welke rol speelt gender in migratieprocessen? En welke impact heeft migratie op vrouwen en de bredere maatschappij?

In dit thema kom je meer te weten over wie migreert en waarom. We belichten de voornaamste redenen om te migreren en bekijken hoe gender zich hier tot verhoudt. Daarnaast staan we specifiek stil bij de verschillende obstakels en gevaren waarmee vrouwelijke migranten – meer dan mannelijke – worden geconfronteerd in het migratieproces of bij aankomst in bestemmingsland. Migratie is immers geen genderneutraal fenomeen. Of de migrant een man of een vrouw is, heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen die betrokken is bij het migratieproces.

Tot slot bekijken we ook welke impact migratie heeft op de levens van vrouwelijke migranten alsook op de genderrelaties in de bredere maatschappij. Genderrelaties en machtsverschillen bepalen vaak wie migreert, op welke manier en in welke situatie de migrant uiteindelijk terechtkomt. Dit legt bovendien enkele uitdagingen voor de toekomst bloot wat betreft gender en migratie.