hier komen promoties & acties

Politieke participatie

Gelijke deelname aan de politieke macht is een essentieel onderdeel van een evenwichtige samenleving. Hoe staat het vandaag met de politieke participatie van vrouwen op nationaal en internationaal niveau?

Welke hindernissen ondervinden vrouwen en wat zijn de voordelen van een paritaire democratie? En, misschien zelfs belangrijker: hoe bereiken we die pariteit? Welke maatregelen werden en worden hiervoor ingezet en waarom?

Naast het 'wat, waarom en hoe?' van de paritaire democratie staan we in dit dossier ook stil bij de effectieve cijfers. Welke percentages kunnen België en Europa voorleggen? En, hoe verhoudt zich dit met de rest van de wereld?