hier komen promoties & acties

Agenda 2030 in de EU

De EU heeft zich ertoe verbonden de Sustainable Development Goals (SDG’s) zowel in haar interne als externe beleid te implementeren. Wat betreft gender neemt de EU in oktober 2016 een vernieuwd genderactieplan aan voor de periode van 2016-2020. Dit plan richt zich op het ondernemen van actie en het transformeren van levens van meisjes en vrouwen op vier cruciale gebieden:

  • Zorgen voor de lichamelijke en psychische integriteit van meisjes en vrouwen
  • Bevordering van de economische en sociale rechten / empowerment van meisjes en vrouwen
  • Het versterken van de stem en participatie van meisjes en vrouwen
  • Het veranderen van de institutionele cultuur van de diensten van de Europese Commissie om EU-verplichtingen effectiever na te komen

Daarnaast maakt de EU de bevordering van vrouwenrechten en de empowerment van vrouwen en meisjes en hun bescherming een prioriteit op alle actiegebieden. In september 2017 lanceert de EU een nieuw initiatief dat door de VN moet worden uitgevoerd - het Spotlight Initiative, dat 500 miljoen euro financiering krijgt en een wereldwijde beweging moet starten om een einde te maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes.