hier komen promoties & acties

Volg mee

​Verschillende online tools monitoren hoe het staat met de zeventien SDG’s. Ze stellen je in staat om zelf te kijken hoe verschillende landen presteren.

In 2018 wordt de online publicatie SDG-Tracker gelanceerd, die gegevens toont voor alle beschikbare indicatoren. De tool baseert zich op gegevens van de Our World in Data-database en de Universiteit van Oxford. De SDG-Tracker, die de hele wereld beslaat en begrijpelijk is voor een breed publiek, benadrukt dat de wereld de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling nog lang niet bereikt heeft.

De Global SDG Index and Dashboards Report is een jaarlijks publicatie die de prestaties van landen bijhoudt. Het rapport bevat een rangschikking en toont belangrijke uitdagingen voor elk land. De publicatie toont ook een analyse van overheidsinspanningen om de SDG's te implementeren. In 2019 staat België op plaats 16 van 162 landen. Op het vlak van gendergelijkheid meldt het rapport dat uitdagingen blijven bestaan en dat voortgang matig is in ons land. Hoewel België vooruitgang boekt bij veel doelstellingen, noteert het rapport veel uitdagingen wat betreft het tegengaan van klimaatverandering en verantwoorde consumptie.