hier komen promoties & acties

Persbericht Staatssecretaris

Nieuwe studie is wake-upcall voor iedereen die beslist duurzame relatie aan te gaan

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) heeft in opdracht van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy (Ecolo) een studie besteld bij de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Luik over de genderspecifieke vermogensoverdracht bij wettelijke samenwoning, huwelijk, echtscheiding en overlijden in België. Deze studie toont aan dat de meeste stelsels de economische zwakkere partner, meestal een vrouw, benadeelt. Op dit moment biedt enkel een huwelijk met gemeenschap van goederen de beste bescherming. De studie stelt eveneens een reeks maatregelen voor om iedere partner binnen elk stelsel optimaal te beschermen.

Deze unieke studie voor ons land kadert in de ambitie van de staatssecretaris om een volledig zicht te krijgen op alle mechanismen die bijdragen aan de financiële en vermogenskloof tussen vrouwen en mannen zodat die aangepakt kunnen worden. Deze studie toont aan dat de stelsels van ‘huwelijk met scheiding van goederen’ en ‘wettelijk en feitelijk samenwonen’, de economisch zwakkere personen, grotendeels vrouwen, pakken minder beschermen dan een ‘huwelijk met gemeenschap van goederen'.

Het probleem stelt zich vooral als een van de partners beslist om minder te gaan werken, vaak is dat de vrouw 

Dit is te weinig gekend bij mensen die een duurzame relatie willen aangaan. Het probleem stelt zich vooral wanneer een van de partners minder gaat werken om zo meer tijd te hebben om te zorgen voor het huishouden en/of de kinderen. Cijfers van het Instituut tonen aan dat 88,4% van de mannen voltijds werkt, terwijl slechts 54,8% van de vrouwen dit doet. Dit heeft een impact op het loon én het pensioen van vrouwen. En als de relatie op de klippen loopt, trekken zij aan het kortste eind: ze hebben minder vermogen opgebouwd, hebben een lager loon en later een kleiner pensioen.

Wake-upcall 

Staatssecretaris Marie-Colline Leroy: “Deze studie is een wake-upcall voor iedereen die beslist een duurzame relatie aan te gaan: informeer je grondig en durf ook na te denken over de financiële gevolgen van je beslissingen als de relatie toch zou mislopen. In het ideale geval is elke partner even verantwoordelijk voor het huishouden en het gezin, maar we weten dat dit nog niet het geval is. Wie binnen het statuut van ‘wettelijk samenwonen’ minder gaat werken om te zorgen voor het huishouden, de kinderen of om de partner te helpen bij diens job, moet daarvoor financieel worden gecompenseerd, zoals gebeurt binnen het huwelijk met gemeenschap van goederen. Ik wil hierover graag in overleg gaan met professionals op dit gebied (magistraten, advocaten, notarissen, enz.) en met hen bespreken wat de beste manier is om dit in de praktijk te brengen.” 

Wie liever niet trouwt met gemeenschap van goederen, kan dit oplossen door een bijkomend samenlevingscontract op te stellen bij de notaris. Deze mogelijkheid moet beter bekend worden, dat is ook een van de conclusies van het onderzoek. Met deze studie wil de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy dit gegeven meer onder de aandacht brengen en concrete voorstellen aanreiken om ervoor te zorgen dat binnen iedere relatie de economisch zwakkere persoon optimaal beschermd wordt.


Woordvoerder van de Staatssecretaris en contactpersoon voor de pers: Inge Jooris - 0475 80 04 87


Meer weten?

#RoSaschrijft #Persbericht #Staatssecretaris #GelijkeKansen #Vermogenskloof #Loonkloof #Pensioenkloof #Economisch #Ongelijkheid #Politiek